Varukorg (0)
  • No products in the cart.

juni 2020

Så länge det har funnits litteratur har det även funnits försök att kontrollera och styra den. Konst och litteratur är ofta gränsöverskridande, och en betydande del av de texter som vi numera räknar till de litterära klassikerna har från början uppfattats som provocerande, blasfemiska eller

Först ut av sommarens nyheter är den högaktuella antologin Forbidden literature. Case studies on censorship. Precis som titeln speglar så undersöker författarna här olika former av censur. Böcker som uppfattas som alltför radikala, kontroversiella eller omoraliska censureras och kontrolleras – både historiskt och idag, i såväl

Jon Helgason är docent i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Avhandlingen handlade om uppkomsten av en modern litterär offentlighet

Erik Erlanson är forskare och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Han disputerade på en avhandling om förhållandet mellan ordkonst och levnadskonst i efterkrigstidens poesi.

Peter Henning är lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet. Som forskare har han framförallt intresserat sig för den litterära romantiken och åt poesi i olika former.

Linnéa Lindsköld är universitetslektor i biblioteks– och informationsvetenskap och forskar om kulturpolitik.