Varukorg (0)
  • No products in the cart.
HomeAktuellt

Aktuellt

I Med tvål, vatten och flit belyser forskare hur renlighetsideal omformade det samtida samhället och bäddade för de nordiska välfärdssamhällenas framväxt.

Forskare tar här ett gemensamt grepp om några av de mest brännande konflikterna kring samvete och samvetsfrihet.

I Skolagans historia och pedagogik redogör historikern Björn Norlin för styrningen av den tidigmoderna skolans vardag.

Varje termin håller CEMAS i ett antal seminarier med maritimt tema. På höstens första maritima seminarium presenterar Andreas Linderoth och Ida Hughes Tidlund sina bidrag till CEMAS nyutkomna antologi Facing the Sea.

Ojämlika arbetsplatser lyfter fram orättvisor, rasifierad ojämlikhet på arbetsplatser och hur olika maktordningar samverkar och förstärker varandra.