Johan Samuelsson är docent och lektor i historia vid Karlstads universitet. Samuelsson har tidigare studerat olika aspekter av historiekultur och skola utifrån lokala och nationella perspektiv. På senare år har intresset riktats mer mot utbildningshistoria och då i synnerhet lärares undervisningsvardag....

Eva Silvén är fil. dr i etnologi och verksam inom de museologiska och etnologiska forskningsfälten, tidigare vid Nordiska museet....

Annelie Drakman disputerade 2018 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet....

Marie Ulväng är disputerad i ekonomisk historia vid Uppsala universitet....

Johanna Annola är disputerad i historia och arbetar nu vid Tammerfors universitet....

Johannes Ljungberg är doktor i historia och innehar en postdoktortjänst vid Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet....

Linde Lindkvist är docent i mänskliga rättigheter vid Enskilda Högskolan i Stockholm....

Loading new posts...
No more posts