Inom flera sektorer vittnar utlandsfödda lönearbetare om rasistiska kunder eller vårdtagare, gliringar från kollegor, omotiverade löneskillnader...

Kristina Boréus är professor i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet....

Anders Neergaard är professor i sociologi vid Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet och forskar om maktrelationer och ojämlikhet....

Lena Sohl är biträdande lektor i sociologi vid Södertörns högskola. Hennes forskningsintressen rör klass, kön, rasism, rasifiering, sexualitet och kvalitativa metoder....

Fredrik Torisson är forskare i urbana studier vid Malmös universitet....

Engagerad och tänkvärd exposé över Malmös skyskrapor Hur mycket av en stads identitet finns i dess byggnader? I sin nya bok Malmhattanism undersöker arkitekturforskaren Fredrik Torisson Malmös många skyskrapsprojekt under 70 år. Kronprinsen, Triangeln, Turning Torso och många andra byggnader har varit viktiga för Malmös identitet,...

I Skolans kriser belyser en rad forskare kontinuiteter och förändringar i kritiken mot skolan och debatter om en skola i kris....

David Sjögren är docent i historia och lektor i pedagogik vid Uppsala universitet....

Loading new posts...
No more posts