Joakim Landahl är professor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria vid Stockholms universitet....

Johannes Westberg är professor i utbildningens historia och filosofi vid universitetet i Groningen och vid Örebro universitet....

Micael Nilsson är verksam vid Boverket och arbetar främst med bostadssociala frågor....

Kristofer Hansson är lektor vid Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet och docent i etnologi....

Per Eliasson har ett förflutet som teknisk officer vid A 8 (Bodens artilleriregemente)....

Lars Ericson Wolke har varit anställd vid Armémuseum och Krigs­arkivet samt mellan åren 2000 och 2020 även vid Försvarshögskolan....

Loading new posts...
No more posts