Category
A-D, Aktuella författare, Författare

Christopher Collstedt

Christopher Collstedt, f. 1976 är professor i historia och verksam vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola. Han forskar kring våldets och den mänskliga utsatthetens historia och gärna i tvärvetenskaplig belysning.

Han har tidigare publicerat böckerna: Duellanten och rättvisan. Duellbrott och synen på manlighet i stormakts­ väldets slutskede (2007); Våldets väsen. Synen på militärers våld mot civilbefolkning i 1600-­talets Sverige (2012) och I begynnelsen var dådet. Talet och tystnaderna om våld mellan män från 1700­-tal till tidigt 1900-­tal (2015).

Foto: Privat

 

 

 


Böcker

Våldets djupa spår

Talet om våldsoffers hälsa och liv i det senmoderna Sverige

Christopher Collstedt

Inrättandet av Brottsbalken år 1965 och dess definition av misshandel som brott mot liv och hälsa förändrade samtalet om våld och våldsdåd i Sverige på djupet. Historikern Christopher Collstedt visar hur jurister, läkare och politiker tillämpat de nya kunskaperna kring våldsoffer och därmed modifierat djupt rotade uppfattningar om våldets innebörd och skadeverkningar.