Category
A-D, Aktuella författare

Mirja Arnshav

Mirja Arnshav (f. 1977) är arkeolog och verksam som forskningssamordnare vid Statens maritima och transporthistoriska museer. Hon är knuten till Centrum för maritima studier och Institutionen för arkeologi och antikens kultur vid Stockholms universitet, De små båtarna och den stora flykten är hennes doktorsavhandling. År 2011 presenterade hon vid samma institution sitt licentiatarbete Yngre vrak. Samtidsarkeologiska perspektiv på ett nytt kulturarv.

 

 

 

 

 


Böcker

De små båtarna och den stora flykten

Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar

Mirja Arnshav

Under andra världskriget flydde fler än 30 000 människor från de ockuperade baltiska staterna över Östersjön till Sverige. Än idag finns de unika spåren av dessa dramatiska händelser kvar längs nästan hela den svenska ostkusten.