Varukorg (0)
  • No products in the cart.

Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt

Från barnrikehus till sociala hyreskontrakt

Den selektiva bostadspolitikens ursprung och förändring 1933–1994
Micael Nilsson

Micael Nilsson, fil. dr och sakkunnig vid Boverket, belyser bostadspolitikens historia med fokus på hushållen med sämst ekonomi: de som inte klarar en vanlig hyra. Studien är den första i sitt slag och kopplar samman de socialpolitiska vägvalen och den framväxande välfärdsstaten med hur bostadspolitiken utformats.

Läs mer och beställ