Christopher Collstedt, f. 1976 är professor i historia och verksam vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola....

Johanna Annola är disputerad i historia och arbetar nu som akademiforskare vid Finlands Akademis spetsforskningsenhet för erfarenhetshistoria (HEX) vid Tammerfors universitet....

Loading new posts...
No more posts