Välkommen att lyssna till Fredrik Torisson som föreläser på Lunds stadsbibliotek om sin bok Malmhattanism: Skyskrapan i Malmös utveckling. Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor till författaren....

AnnaSara Hammar är fil. dr i historia och har forskat om social ordning och karriärvägar i 1600- och 1700-talens svenska flotta. Hon är verksam i Sjöhistoriska samfundet och är tidigare redaktör för tidskriften Forum Navale....

Ann Öhman Sandberg är lektor i pedagogik vid Örebro universitet. ...

Inger Eriksson är samverkanslektor vid Örebro universitet och professor vid Stockholms universitet....

Idag kan Stockholms skärgård framstå som ett orört naturlandskap, men under stormaktstiden utgjorde dessa öar och farlederna länken...

Loading new posts...
No more posts