Kontakt

Du når oss lätt via post och mail – se även våra personliga uppgifter under fliken ”Om oss”.

Nordic Academic Press
Stora Södergatan 8A
222 23 Lund

E-post: info(a)nordicacademicpress.com

Förlagets redaktion ligger i centrala Lund, nära universitetet. Om du har något ärende till oss så hör av dig i förväg så bokar vi ett möte.

We are based in central Lund, close to the university. If you would like to meet up please let us know in advance so that we can book a meeting.

Här kan du läsa hur vi samlar in, förvarar och använder personlig information och kakor på vår sajt.

Vill du presentera en utgivningsidé eller ett bokmanus?

Nordic Academic Press publicerar vetenskaplig litteratur som kan vara av intresse som kurslitteratur eller inlägg i forskningsdiskurser. När vi gör vårt urval bedömer vi saker som tidsramar, överensstämmelse med vår övriga och tidigare utgivning, förmodat intresse – hos oss själva, läsare och i vårt nätverk. Eftersom det är svårt att finansiera vetenskapliga böcker med försäljningsinkomster så producerar vi böckerna med finansiellt stöd av uppdragsgivarna som i sin tur söker fonder, stipendier etc. Produktionskostnaden täcks alltså av uppdragsgivaren och sedan tar vi hand om kostnaderna för lagerhållning, marknadsföring och distribution.

För att vi ska kunna diskutera konkret kring eventuell utgivning så är tidsperspektivet viktigt, det vill säga när kan material lämnas och när är det önskvärt att boken kommer ut. Det tar 4 till 6 månader att göra en bok från råmanus till tryckt bok. Vi tar löpande beslut om utgivningslistan så håll kontakten om du redan vet att du vill ge ut din bok hos oss, i synnerhet om du har särskilda önskemål eller behov av specifik tid för utgivning. Bra framförhållning ger såväl skribent som förlag förutsättningar för ett gott samarbete och lyckade böcker!

Vi låter trycka upplagor mellan 600 och 1 000 böcker och kostnaderna för en utgiven bok bestäms av många variabler: behov av illustrationer och språkbearbetning, omfång etc.

Här finns anvisningar för vad vi behöver veta för att kunna skriva ihop en offert.

Skicka över ett så komplett utgivningsförslag som möjligt! Vi vill ha offertunderlag, tidsramar, och synopsis med en skiss av innehåll, syfte, medverkande, angreppssätt – allt som är intressant och relevant för att vi ska kunna ta ställning till idén. Skicka med mail eller post – glöm inte ta med era kontaktuppgifter så att offert och annat får rätt adress.