Om oss

Nordic Academic Press är ett fristående förlag vars signum sedan mer än tjugofem år tillbaka är en högkvalitativ utgivning av vetenskaplig litteratur på svenska och engelska. Våra böcker och e-böcker hittar du i bokhandel och på bibliotek i Sverige, Norden och övriga världen. Utgivningen vänder sig till alla som är intresserade av nya rön och aktuell forskning inom humaniora och stats- och samhällsvetenskap.

Vi vill också vara relevanta i det offentliga samtalet. I media och offentliga diskussioner efterfrågas ofta kunskap, källkritik och fördjupning. Här har vi vår huvuduppgift: att tillsammans med våra författare lyfta ämnen som är angelägna att prata om, och göra det på ett konstruktivt och sakligt sätt. Gemensamt med våra skribenter arbetar vi hårt för att informationen om nya böcker ska nå ut. Vi strävar efter att placera varje titel i sammanhang där den och dess författare har möjligheter att synas och göra nytta. Naturligtvis vill vi också att titlarna ska inta sin givna plats i sina interna discipliner och inspirera till ny forskning.

Vår vision är att vara en kugge i ett nätverk av konstruktiva krafter, nära författarna och läsarna, med målet att uppmuntra kunskap och nyfikenhet som en självklar del av det resonerande samtalet och landskapet. Vi vill verka för ett klokare samhälle!

I trivsamma lokaler i centrala Lund ligger vår redaktion med redaktörer och kommunikatörer. Under förlagets paraply samlas dessutom en palett av ypperliga samarbetspartners  – språkgranskare, illustratörer, tryckspecialister och andra. Vi månar om kvalitet i alla led av utgivningen, allt ifrån språk och tryck till distribution och lagerhållning. Via vår hemsida, kataloger, nyhetsbrev och medverkan vid konferenser och program i olika sammanhang är vår ambition att nå största möjliga läsekrets. Nordic Academic Press medger gärna publicering Open Access och erbjuder även peer review av texter som vi ger ut, då i vår skräddarsydda serie Checkpoint.

Checkpoint är Nordic Academic Press serie för sakkunniggranskade böcker. I samarbete med Kriterium – en nationell plattform för peer review – genomförs en granskning utöver den traditionella kollegiala granskning som annars är standard för svenska manus. Möjligheten till granskning är en viktig del av våra tjänster och det kvalitetsarbete förlaget erbjuder sina författare. Att bli utgiven i Checkpointserien innebär att boken ges ut i såväl fysisk som digital form och blir fritt och öppet tillgänglig. Se mer också på Kriteriums hemsida www.kriterium.se

Vi på Nordic Academic Press redaktion.

Förläggare och redaktör

Annika Olsson
annika.olsson(a)nacpress.se

Förlagsredaktör och kommunikatör

Carmen Robertson Salas
carmen.salas(a)nacpress.se

Kommunikatör

Anna Ulfsdotter Nilsson
anna.u.nilsson(a)nacpress.se

Ekonomi

Frederika Börjesson
ekonomi(a)nacpress.se