• Vi tar semester och redaktionen är stängd 6 juli till 11 augusti. Hoppas alla får en fortsatt fin sommar! Vi ses utvilade och pigga i augusti med nya böcker för ett klokare samhälle.

 • Vem, vad och hur studerar genusforskare? Det har saknats en grundbok i genusvetenskapliga forskningsmetoder på svenska, men här är den! Läsaren får bland annat en introduktion till arbetssätt, begrepp, debatter och forskningsmetoder med utgångspunkt

 • Dagligen läser vi om gängkriminalitet och våld i nära relationer – våldshandlingar som begås av män. Dramatikern Lars Norén har som få skildrat de våldsamma männen och Björn Apelkvist har djupläst och begrundat tre av Noréns pjäser.

 • Tiden kring förra sekelskiftet var turbulent med stora omvälvningar i samhället. I den här boken möter läsaren tio historiska personer som tillhörde olika politiska läger och slogs för skilda ideal ...

 • Fredagen den 12 april är det seminarium med boksläpp av En kungsådra för nationens samhörighet på Uppsala universitet. Under seminariet kommer bland annat författaren Henrik Edgren att presentera sin bok och har du inte möjlighet att närvara då kan d

 • Läsebok för folkskolan gavs ut 1868 – den och utgåvorna som följde utgjorde under lång tid grundbok för barn och ungdomar som skulle lära sig läsa och skriva, och även bildas i geografi, kultur och historia ...

 • Johannes Siapkas vill med sin senaste bok i serien Antikvetenskapens teoretiska landskap problematisera och väcka diskussion kring de begränsningar som finns inom antikvetenskap.

 • Idag är det en självklarhet att kommuner ska lösa utmaningar i samhället genom nytänkande. Men hur sam­arbetar de internt och externt för att nå sina mål? I boken får vi följa sex kommuner, från Lund i söder till Kiruna i norr...

 • Generalstaben inrättades 1873 och bestod av en elit av särskilt utbildade officerare. De fortsatte att prägla försvarsledningens arbete under 150 år ...

 • I en praktfull volym står kollerstock, taljor och rep i fokus när redaktör Fred Hocker och hans medförfattare berättar om de talrika föremål av trä, metall och tyg som utgör Vasas rigg.

 • Hur gick det till under det sena 1900-talet när marknaden fick en så central roll i det svenska samhällslivet? Femton historiker diskuterar och belyser tiden ...

 • Mediehistoria är ett snabbt växande fält som vidgats till att omfatta annat stoff än de material man kanske först associerar till när man hör ordet media ...