• Johannes Siapkas vill med sin senaste bok i serien Antikvetenskapens teoretiska landskap problematisera och väcka diskussion kring de begränsningar som finns inom antikvetenskap.

 • Idag är det en självklarhet att kommuner ska lösa utmaningar i samhället genom nytänkande. Men hur sam­arbetar de internt och externt för att nå sina mål? I boken får vi följa sex kommuner, från Lund i söder till Kiruna i norr...

 • Generalstaben inrättades 1873 och bestod av en elit av särskilt utbildade officerare. De fortsatte att prägla försvarsledningens arbete under 150 år ...

 • I en praktfull volym står kollerstock, taljor och rep i fokus när redaktör Fred Hocker och hans medförfattare berättar om de talrika föremål av trä, metall och tyg som utgör Vasas rigg.

 • Hur gick det till under det sena 1900-talet när marknaden fick en så central roll i det svenska samhällslivet? Femton historiker diskuterar och belyser tiden ...

 • Mediehistoria är ett snabbt växande fält som vidgats till att omfatta annat stoff än de material man kanske först associerar till när man hör ordet media ...

 • Bokmässan i Göteborg var som vanligt både intensiv och rolig. Vi fanns på plats i vår monter och vi och våra författare deltog även i seminarier och samtal på scen. Här är några bilder:

 • I den nya katalogen för 2023/2024 kan du läsa om våra senaste böcker och vilka böcker som är på gång.

 • I denna grundbok i idéhistoria utmanar Erland Sellberg den traditionella gränsdragningen mellan senmedeltid och tidigmodern tid, och riktar i stället ljuset på det idéhistoriska gränslandet däremellan ...

 • Vad sägs om mästerverk av bland andra H.C. Andersen, Ingmar Bergman och Karin Boye omgjorda till tecknade serier? Litteraturvetaren Camilla Storskog undersöker hur nordiska litterära klassiker omtolkats till tecknade serieversioner. ...

 • De isländska sagorna berättar ofta om vänskap mellan män, men varför skrevs det så lite om kvinnors vänskap? Historikern Agneta Ney belyser hur den tidigare närmast osynliga vänskapen mellan vikingatidens kvinnor ter sig i dessa sagor. ...

 • Från Herrnhut i Sachsen kom under 1730-talet väckelserörelsen Brödraförsamlingen till Sverige. De troende förväntades beskriva sina livsverk och andliga erfarenheter – sina ”livslopp” – i skrift ...