• Konsthistoria förr, nu och i framtiden Ämnet svensk konsthistoria har varit i ständig förändring och expansion sedan de första professurerna i konsthistoria inrättades för drygt hundra år sedan. I denna översikt, som är den första på mer än tjugo år,

 • Att företeelser som genus, materialitet och politik kan hänga ihop är tydligt och det är ofta i detaljerna det märks. I en ny bok gör erkända historiker nedslag i exempelvis diplomati och kvinnors inflytande från 1500-talet fram till modern tid. ...

 • Om mod och att våga ingripa handlade programmet Kropp och själ i radions P1 den 11 oktober. En av de medverkande var Per Bauhn, författare till boken The Value of Courage. ...

 • Nu har vi klarat av 2022 års bokmässa och det var fyra intensiva dagar fyllda av intressanta samtal, många möten och böcker, böcker, böcker ... Både vi som förlag och några av våra författare deltog i samtal och på scener.

 • Vi är väldigt glada över att Kungl. Gustav Adolfs Akademien tilldelat vår författare Eva Silvén pris för förtjänstfulla forskningsinsatser ...

 • Äntligen kan vi ses på Bokmässan igen! Vi har längtat efter detta och har nu fyllt bokhyllorna med en härlig blandning av vetenskaplig litteratur och fina vykort till mässpriser ...

 • Under 25 år har Nordic Academic Press ägnat sig åt högkvalitativ utgivning av vetenskaplig litteratur. I vår jubileumskatalog kan du läsa om förlaget, om böckerna vi har gett ut ...

 • Hur ser världen ut när den betraktas genom ett kulturellt filter? Tre medieforskare undersöker kulturjournalistikens utveckling sedan 1980-talet med särskilt fokus på omvärldsbilder och politiska dimensioner ...

 • Ett jobb innebär, i bästa fall, en meningsfull sysselsättning och social samvaro, medan exkludering från arbetsmarknad och arbetsliv har motsatta, negativa effekter. I Plats för vem? diskuteras inkludering i och exkludering ...

 • Polarisering uppstår när en konflikt förenklas till en enda fråga med bara två möjliga svar, ofta åtföljt av högljudd debatt. Åtta idéhistoriker belyser företeelsen historiskt och ger inblickar i polariserade skeenden i det förflutna ...

 • Det blir allt vanligare att arkivforskning bedrivs uteslutande digitalt, men 95 procent av våra historiska arkiv finns endast i original på pergament och papper. Det här är en översikt över det rika historiska källmaterial som finns i svenska arkiv.

 • Få militära verksamheter omges av en så tät mytbildning som specialförbanden. Här får vi en grundlig inblick i verklighetens specialoperationer och specialförbandens aktiviteter.