• Vägen till ett statligt vägnät Vägar som inte underhålls förfaller snabbt och det svenska vägunderhållet i början av 1900-talet utpekades under lång tid som vägadministrationens akilleshäl. År 1944 övertog staten ansvaret för samtliga all

 • Vad får vi veta när vi genomgår medicinsk screening och hur är det att bli erbjuden ett test eller att genomgå screening?

 • Under andra världskriget flydde tusentals människor från Baltikum över Östersjön för att komma till Sverige, och med sig hade de väskor och bylten som packats med både kära ägodelar och praktiska saker. Föremålen bär på berättelser om hopp och förtvi

 • År 2022 fyller svenska flottan 500 år och det firar Sjöhistoriska Samfundet bland annat med att ge ut boken Sjömakt och sjöfolk hos Nordic Academic Press. ...

 • Franska pengar på Lunds stadsbibliotek Välkommen att lyssna till Svante Norrhem som föreläser på Lunds stadsbibliotek om sin bok Subsidier. Svenska krig och franska pengar 1631–1796. Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor till författa

 • Författaren och marinarkeologen Niklas Eriksson berättar i Vetenskapsradion Historia om skärgården och i synnerhet Dalarö som var porten till stormaktstidens Sverige. ...

 • Välkommen att lyssna till Fredrik Torisson som föreläser på Lunds stadsbibliotek om sin bok Malmhattanism: Skyskrapan i Malmös utveckling. Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor till författaren.

 • Välkommen att möta författarna till Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi vid en digital konferens!

 • Skribenter från lärosäten, lärarutbildningar och skolvärlden för en fördjupad diskussion om dilemman, utmaningar och möjligheter …

 • Att bli vuxen, få sitt första jobb, bilda familj, byta bostad och arbete innebär stora förändringar i enskilda människors liv …

 • Idag kan Stockholms skärgård framstå som ett orört naturlandskap, men under stormaktstiden utgjorde dessa öar och farlederna länken...

 • Niklas Eriksson, författare till Stormaktsskärgård, medverkar i Stockholms stadsbiblioteks...