• Metallarbetare enades över gränserna Vad är facklig internationalism? Historikern Johan Svanberg undersöker frågan genom att studera fackligt internationellt samarbete i metall- och verkstadsindustrin under kalla kriget, med fokus på efterkrigstid

 • 1800-talets svenska städer besöktes ofta av ambulerande underhållare som med menagerier, vaxkabinett och akrobatik erbjöd publiken en stund av magi som ett välkommet avbrott i vardagen. Äntligen får vi veta vilka dessa män och kvinnor var ...

 • I 1600-talets Sverige ansågs kungen besitta ett ovanligt skarpt förnuft och förstå sig på saker bättre än andra. Med sina medfödda gåvor och en utbildning och fostran skulle kungen bli den hjälte som samhället behövde.

 • Fältmätningskåren inrättades under tidigt 1800-tal för att ta fram kartor för militära behov. Men de kom också att ta fram civila kartor som skulle spela stor roll bland annat vid anläggandet av nya vägar och kanaler ...

 • Den svenska #metoo-rörelsen samlade under 2017–2019 mer än 100 000 deltagare. I Maktordningar och motstånd belyser en grupp forskare rörelsen ur olika perspektiv och ger en överblick över utvecklingen.

 • Ämnet svensk konsthistoria har varit i ständig förändring och expansion sedan de första professurerna i konsthistoria inrättades för drygt hundra år sedan.

 • Att företeelser som genus, materialitet och politik kan hänga ihop är tydligt och det är ofta i detaljerna det märks. I en ny bok gör erkända historiker nedslag i exempelvis diplomati och kvinnors inflytande från 1500-talet fram till modern tid. ...

 • Om mod och att våga ingripa handlade programmet Kropp och själ i radions P1 den 11 oktober. En av de medverkande var Per Bauhn, författare till boken The Value of Courage. ...

 • Nu har vi klarat av 2022 års bokmässa och det var fyra intensiva dagar fyllda av intressanta samtal, många möten och böcker, böcker, böcker ... Både vi som förlag och några av våra författare deltog i samtal och på scener.

 • Vi är väldigt glada över att Kungl. Gustav Adolfs Akademien tilldelat vår författare Eva Silvén pris för förtjänstfulla forskningsinsatser ...

 • Äntligen kan vi ses på Bokmässan igen! Vi har längtat efter detta och har nu fyllt bokhyllorna med en härlig blandning av vetenskaplig litteratur och fina vykort till mässpriser ...

 • Under 25 år har Nordic Academic Press ägnat sig åt högkvalitativ utgivning av vetenskaplig litteratur. I vår jubileumskatalog kan du läsa om förlaget, om böckerna vi har gett ut ...