• Nu är vi på Bokmässan och har fyllt bokhyllorna i vår monter med en härlig blandning av vetenskaplig litteratur och fina vykort till mässpriser. Träffa några av våra författare vid samtal och seminarier och välkomna att besöka oss i vår monter B04:49

 • I denna grundbok i idéhistoria utmanar Erland Sellberg den traditionella gränsdragningen mellan senmedeltid och tidigmodern tid, och riktar i stället ljuset på det idéhistoriska gränslandet däremellan ...

 • Vad sägs om mästerverk av bland andra H.C. Andersen, Ingmar Bergman och Karin Boye omgjorda till tecknade serier? Litteraturvetaren Camilla Storskog undersöker hur nordiska litterära klassiker omtolkats till tecknade serieversioner. ...

 • De isländska sagorna berättar ofta om vänskap mellan män, men varför skrevs det så lite om kvinnors vänskap? Historikern Agneta Ney belyser hur den tidigare närmast osynliga vänskapen mellan vikingatidens kvinnor ter sig i dessa sagor. ...

 • Från Herrnhut i Sachsen kom under 1730-talet väckelserörelsen Brödraförsamlingen till Sverige. De troende förväntades beskriva sina livsverk och andliga erfarenheter – sina ”livslopp” – i skrift ...

 • Sommaren är här och redaktionen kommer att vara stängd mellan 15 juli och 13 augusti. Därefter är vi tillbaka och fortsätter att göra böcker för ett klokare samhälle.

 • I den här tredje boken i en trilogi om kunskapshistoria vill författarna uppmuntra till en diskussion bland historiker om aktörernas roll i historiska skeenden.

 • Under 1700-talet stärktes det svenska sjöförsvaret med en flotta specialiserad för strid i skärgård. Här presenteras dess officerare med bakgrund, familjeförhållanden, karriärer, kommenderingar och sysslor utanför tjänsten ...

 • Under flera hundra år var arbete vid gods och gårdar det vanligaste sättet att försörja sig, och legofolket – de som senare skulle benämnas tjänstefolk, drängar och pigor – levde under svåra förhållanden.

 • Passa på att besöka Livrustkammaren torsdagen den 23 mars och se Andreas Hellerstedt hålla föredrag kring sin bok Fostran i purpur!

 • Kultur och kreativitet är både vanliga och välkomna inslag i samhället, och viktiga! Men hur ser drivkrafterna och processerna ut bland offentliga aktörer som vill stimulera utvecklingen av de här näringarna?

 • Sättet att se på människors lidande och humanitära insatser förändrades under första världskriget – ett krig som drabbade fler människor än någonsin tidigare. Detta ledde fram till en humanitarism ...