• Polarisering uppstår när en konflikt förenklas till en enda fråga med bara två möjliga svar, ofta åtföljt av högljudd debatt. Åtta idéhistoriker belyser företeelsen historiskt och ger inblickar i polariserade skeenden i det förflutna ...

 • Det blir allt vanligare att arkivforskning bedrivs uteslutande digitalt, men 95 procent av våra historiska arkiv finns endast i original på pergament och papper. Det här är en översikt över det rika historiska källmaterial som finns i svenska arkiv.

 • Nu är sommaren här och vi pustar ut efter en produktiv vår med flytt, ny hemsida och många nya böcker. Förlaget kommer att ha semesterstängt fram till mitten av augusti ...

 • Få militära verksamheter omges av en så tät mytbildning som specialförbanden. Här får vi en grundlig inblick i verklighetens specialoperationer och specialförbandens aktiviteter.

 • Vägar som inte underhålls förfaller snabbt och det svenska vägunderhållet i början av 1900-talet utpekades under lång tid som vägadministrationens akilleshäl. År 1944 övertog staten ansvaret för samtliga allmänna vägar.

 • Vad får vi veta när vi genomgår medicinsk screening och hur är det att bli erbjuden ett test eller att genomgå screening?

 • Under andra världskriget flydde tusentals människor från Baltikum över Östersjön för att komma till Sverige, och med sig hade de väskor och bylten som packats med både kära ägodelar och praktiska saker.

 • År 2022 fyller svenska flottan 500 år och det firar Sjöhistoriska Samfundet bland annat med att ge ut boken Sjömakt och sjöfolk hos Nordic Academic Press. ...

 • Franska pengar på Lunds stadsbibliotek Välkommen att lyssna till Svante Norrhem som föreläser på Lunds stadsbibliotek om sin bok Subsidier. Svenska krig och franska pengar 1631–1796. Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor till författa

 • Författaren och marinarkeologen Niklas Eriksson berättar i Vetenskapsradion Historia om skärgården och i synnerhet Dalarö som var porten till stormaktstidens Sverige. ...

 • Välkommen att lyssna till Fredrik Torisson som föreläser på Lunds stadsbibliotek om sin bok Malmhattanism: Skyskrapan i Malmös utveckling. Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor till författaren.

 • Välkommen att möta författarna till Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi vid en digital konferens!