Boksamtal: I stället för äktenskap

Författaren till boken Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige, Martin Dackling, samtalar här om detta och annat med historikern Irene Flygare.

Anmälan senast onsdag 20 mars.

Datum: 21 mars
Tid: 17.30
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm, Sverige

Martin Dackling