Esbjörn Larsson (f. 1968), professor i utbildningshistoria vid Uppsala universitet, med publikationer om hemvärnets utveckling under 1900-talet samt om den förändrade bilden av den ideale svenske soldaten från 1960-talet fram till idag....

Lars Otto Berg (1931–2021), fil.lic., doctor honoris causa vid Uppsala universitet, f.d. landsarkivarie i Uppsala. Författare och redaktör för ett stort antal publikationer om militärhistoria....

Hans Norman (f. 1936), professor emeritus i historia vid Uppsala universitet. Intresset för marinhistoria har resulterat i bl. a. en antologi om svenska skärgårdsflottan och en historisk skärgårdsguide....

Martin Andersson är historiker vid Avdelningen för agrarhistoria på Sveriges lantbruksuniversitet....

Johan Svanberg är docent i historia och lektor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet....

Andreas Hellerstedt är docent i idéhistoria och lektor i historia vid Mittuniversitetet i Sundsvall....

Maria Gussarsson är lektor i militärhistoria på Försvarshögskolan. Hon har tidigare arbetat på Krigsarkivet, främst med dess kart- och ritningssamlingar....

Hillevi Ganetz är medieforskare och professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning inriktar sig i huvudsak på mediers – särskilt tv:s – representationer av genus, såväl maskulinitet som femininitet....

Karin Hansson är docent i data- och systemvetenskap och lektor i medieteknik vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola. Hennes forskning inriktar sig mot teknikbaserat deltagande ur ett kritiskt designperspektiv....

Malin Sveningsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning inriktar sig på digitala medier och digitala världar, särskilt i relation till social interaktion, gemenskap, identitet, genus och aktivism....

Loading new posts...
No more posts