Anna Roosvall är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Hennes forskning kretsar kring kultur, klimat, aktivism, rättvisa, solidaritet och demokrati i relation till medierade texters och bilders uttrycksformer....

Peter Gladoic Håkansson är docent i ekonomisk historia och disputerade 2011. Peters forskning är i huvudsak inriktad på olika aspekter av arbetsmarknad och förändring....

Elin Ennerberg är doktor i sociologi och biträdande universitetslektor vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) vid Malmö universitet. Elin disputerade 2017 på en avhandling där hon undersökte nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad samt organiseringen av arbetsmarknads- och integrationspolitik....

Andreas Widholm är docent i journalistik vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Hans forskning inriktar sig främst på digitaliseringens och globaliseringens betydelse för journalistiken....

Kristina Riegert är professor i journalistik vid Södertörns högskola. Hennes forskning fokuserar på hur händelser och kontexter i olika delar av världen skildras i nationella och transnationella medier....

Jonas Hansson är docent och lektor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han har skrivit artiklar och bokkapitel om svensk historia, begreppens historia och filosofins historia....

Fredrik Eklöf är ledarskapskonsult, entreprenör och doktorand i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet....

Claes Westling är lärarutbildad, fil.dr i historia och arkivarie med mer än 35 års erfarenhet av arkivforskning och med ett särskilt intresse för de äldre arkiven och den vanliga människans historia....

Gunnar Åselius disputerade vid Stockholms universitet i historia 1994 och har arbetat vid Försvarshögskolan sedan 1995. Han blev docent 2003, och är professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan sedan 2006....

Fredrik Eriksson har arbetet med historia på olika sätt sedan studietiden, främst som universitetslärare. Disputerade vid Stockholms universitet men tillbringade doktorandtiden vid Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola. På Försvarshögskolan sedan 2012....

Loading new posts...
No more posts