Johan Svanberg är docent i historia och lektor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet....

Andreas Hellerstedt är docent i idéhistoria och lektor i historia vid Mittuniversitetet i Sundsvall....

Maria Gussarsson är lektor i militärhistoria på Försvarshögskolan. Hon har tidigare arbetat på Krigsarkivet, främst med dess kart- och ritningssamlingar....

Hillevi Ganetz är medieforskare och professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning inriktar sig i huvudsak på mediers – särskilt tv:s – representationer av genus, såväl maskulinitet som femininitet....

Karin Hansson är docent i data- och systemvetenskap och lektor i medieteknik vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola. Hennes forskning inriktar sig mot teknikbaserat deltagande ur ett kritiskt designperspektiv....

Malin Sveningsson är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskning inriktar sig på digitala medier och digitala världar, särskilt i relation till social interaktion, gemenskap, identitet, genus och aktivism....

Ludwig Qvarnström är universitetslektor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet....

Britt-Inger, professor i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Hon disputerade 1997 på en biografisk avhandling om arkitekten Agi Lindegren....

Martin Almbjär disputerade vid Umeå universitet 2016 och är post-dok vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, och Centre for Privacy Studies, Köpenhamns universitet. Han forskar framför allt om 1600- och 1700-talet....

Anna Nilsson Hammar disputerade vid Lunds universitet 2012 och är en av grundarna av den kunskapshistoriska forskningsmiljön vid Lunds universitet och biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK). För närvarande forskar hon kring kunskapscirkulation bland anställda i stora adliga hushåll och organisationer i 1600-talets Sverige...

Loading new posts...
No more posts