Erik Lindberg är professor i historia och verksam vid Uppsala universitet....

Anette Wickström är biträdande professor vid Tema Barn och verksam i Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB), vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet....

Kristin Zeiler är professor vid Tema Teknik och social förändring och föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, båda vid Linköpings universitet....

Sofia Morberg Jämterud är postdoktor vid Tema Teknik och social förändring och verksam i Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB), vid Linköpings universitet....

Anneli Karlsson är fotograf, utbildad vid Nordens Fotoskola Biskops-Arnö och verksam vid Sjöhistoriska museet i Stockholm...

AnnaSara Hammar är fil. dr i historia och har forskat om social ordning och karriärvägar i 1600- och 1700-talens svenska flotta. Hon är verksam i Sjöhistoriska samfundet och är tidigare redaktör för tidskriften Forum Navale....

Ann Öhman Sandberg är lektor i pedagogik vid Örebro universitet. ...

Inger Eriksson är samverkanslektor vid Örebro universitet och professor vid Stockholms universitet....

Stefan Öberg är doktor i ekonomisk historia. Han är verksam vid Göteborgs universitet och forskar om levnadsvillkor och hälsa....

Malin Nilsson är doktor i ekono­misk historia och verksam vid Lunds universitet. Hennes forskning handlar om arbete och genus i industrisam­hället....

Loading new posts...
No more posts