Anna Roosvall är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Hennes forskning kretsar kring kultur, klimat, aktivism, rättvisa, solidaritet och demokrati i relation till medierade texters och bilders uttrycksformer....

Peter Gladoic Håkansson är docent i ekonomisk historia och disputerade 2011. Peters forskning är i huvudsak inriktad på olika aspekter av arbetsmarknad och förändring....

Elin Ennerberg är doktor i sociologi och biträdande universitetslektor vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) vid Malmö universitet. Elin disputerade 2017 på en avhandling där hon undersökte nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad samt organiseringen av arbetsmarknads- och integrationspolitik....

Andreas Widholm är docent i journalistik vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Hans forskning inriktar sig främst på digitaliseringens och globaliseringens betydelse för journalistiken....

Kristina Riegert är professor i journalistik vid Södertörns högskola. Hennes forskning fokuserar på hur händelser och kontexter i olika delar av världen skildras i nationella och transnationella medier....

Erik Lindberg är professor i historia och verksam vid Uppsala universitet....

Anette Wickström är biträdande professor vid Tema Barn och verksam i Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB), vid Institutionen för Tema, Linköpings universitet....

Kristin Zeiler är professor vid Tema Teknik och social förändring och föreståndare för Centrum för medicinsk humaniora och bioetik, båda vid Linköpings universitet....

Sofia Morberg Jämterud är postdoktor vid Tema Teknik och social förändring och verksam i Centrum för medicinsk humaniora och bioetik (CMHB), vid Linköpings universitet....

Anneli Karlsson är fotograf, utbildad vid Nordens Fotoskola Biskops-Arnö och verksam vid Sjöhistoriska museet i Stockholm...

Loading new posts...
No more posts