Hur gick det till under det sena 1900-talet när marknaden fick en så central roll i det svenska samhällslivet? Femton historiker diskuterar och belyser tiden ...

Bokmässan i Göteborg var som vanligt både intensiv och rolig. Vi fanns på plats i vår monter och vi och våra författare deltog även i seminarier och samtal på scen. Här är några bilder:...

I denna grundbok i idéhistoria utmanar Erland Sellberg den traditionella gränsdragningen mellan senmedeltid och tidigmodern tid, och riktar i stället ljuset på det idéhistoriska gränslandet däremellan ...

Vad sägs om mästerverk av bland andra H.C. Andersen, Ingmar Bergman och Karin Boye omgjorda till tecknade serier? Litteraturvetaren Camilla Storskog undersöker hur nordiska litterära klassiker omtolkats till tecknade serieversioner. ...

De isländska sagorna berättar ofta om vänskap mellan män, men varför skrevs det så lite om kvinnors vänskap? Historikern Agneta Ney belyser hur den tidigare närmast osynliga vänskapen mellan vikingatidens kvinnor ter sig i dessa sagor. ...

Från Herrnhut i Sachsen kom under 1730-talet väckelserörelsen Brödraförsamlingen till Sverige. De troende förväntades beskriva sina livsverk och andliga erfarenheter – sina ”livslopp” – i skrift ...

Sommaren är här och redaktionen kommer att vara stängd mellan 15 juli och 13 augusti. Därefter är vi tillbaka och fortsätter att göra böcker för ett klokare samhälle....

I den här tredje boken i en trilogi om kunskapshistoria vill författarna uppmuntra till en diskussion bland historiker om aktörernas roll i historiska skeenden....

Loading new posts...
No more posts