Bokprat om polarisering och ålar

Svenska litteratursällskapets hus Riddaregatan 5, Helsingfors, Finland

Svenska litteratursällskapet i Finland bjuder in till bokprat om polarisering och ålar. Till grund för pratet ligger bland annat boken Polarisering av Fredrik Eklöf och Jonas Hansson.