Om kronprinsars fostran på Livrustkammaren

Livrustkammaren Slottsbacken 3, Stockholm

Andreas Hellerstedt håller föredrag kring sin nya bok Fostran i purpur. De karolinska kronprinsarnas lärare och undervisning. I 1600-talets Sverige skulle den ideale härskaren ”rätt känna och bära sin purpur” – det vill säga förkroppsliga den färg som ända sedan antiken förknippats med kejsare och...