De små båtarna och den stora flykten

Sjöhistoriska museet Djurgårdsbrunnsvägen 24, Stockholm

Längs den svenska ostkusten ligger mer eller mindre väl bevarade små båtar som bär på en stor berättelse. Under andra världskriget användes de som flyktbåtar från de baltiska staterna till Sverige. Kvällens föredrag bygger på arkeologen Mirja Arnshavs doktorsavhandling De små båtarna och den stora...