Eva Silvén i ett samtal kring Friktion

Accelerator, Stockholms universitet, i caféet Frescativägen 26 A, Stockholm

Nätverket för kritiska kulturarvsstudier vid Stockholms universitet bjuder in till ett samtal med Eva Silvén, författare till boken Friktion. Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet, för att diskutera hur Ernst Manker och hans gärning speglat och skapat synen på samer och det samiska.