Föredrag om Stockholms skärgård under stormaktstiden

Stockholms stadsbiblioteks Bokmagasinet Sveavägen 23, Stockholm

Niklas Eriksson, författare till Stormaktsskärgård – Marin landskapshistoria utmed farlederna mot Stockholm (2022), medverkar i Stockholms stadsbiblioteks Bokmagasinet den 27 januari klockan 18.00-19.00. Eventet sänds även live via facebook. För mer information, se stadsbibliotekets hemsida och på eventsidan på facebook: https://biblioteket.stockholm.se/kalender/bokmagasinet-3 https://fb.me/e/23OFl67rZ  

Digital konferens om framtidens lärarutbildning

Den 15–16 mars anordnar Örebro universitet den digitala konferensen Framtidens lärarutbildning – erfarenheter och visioner med föreläsningar, workshoppar och paneldebatter om utmaningar, möjligheter och visioner kring svensk lärarutbildning i samverkan mellan lärosäte och skolverksamhet. En av programpunkterna utgörs av ett diskussionsforum kring antologin Praktikutvecklande forskning mellan...

Om ”malmhattanism” på Lunds stadsbibliotek

Lunds stadsbibliotek Sankt Petri kyrkogata 6, Lund

Fredrik Torisson föreläser på Lunds stadsbibliotek om sin bok Malmhattanism: Skyskrapan i Malmös utveckling. Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor till författaren. Läs mer om boken. Länk till evenemanget på Lunds stadsbiblioteks hemsida.

Samtal kring Friktion på Jamtli

Jamtli Museiplan 2, Östersund

Möt Eva Silvén i ett författarsamtal kring hennes bok Friktion. Ernst Manker, Nordiska museet och det samiska kulturarvet. Arrangemanget är ett samarbete mellan Jamtli och Stiftelsen Gaaltije. Läs mer om boken. Länk till evenemanget på Jamtlis hemsida.

Franska pengar på Lunds stadsbibliotek

Lunds stadsbibliotek Sankt Petri kyrkogata 6, Lund

Svante Norrhem föreläser på Lunds stadsbibliotek om sin bok Subsidier. Svenska krig och franska pengar 1631–1796. Efter föreläsningen finns möjlighet att ställa frågor till författaren. Läs mer om boken. Länk till evenemanget på Lunds stadsbiblioteks hemsida.