Mirja Arnshav (f. 1977) är arkeolog och verksam som forskningssamordnare vid Statens maritima och transporthistoriska museer....

Christopher Collstedt, f. 1976 är professor i historia och verksam vid Institutionen för historia och samtidsstudier, Södertörns högskola....

Kristina Boréus är professor i statsvetenskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet....

Johanna Annola är disputerad i historia och arbetar nu som akademiforskare vid Finlands Akademis spetsforskningsenhet för erfarenhetshistoria (HEX) vid Tammerfors universitet....

Annelie Drakman disputerade 2018 i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet på en avhandling om hur åderlåtning och klimatmedicin övergavs under 1800-talets lopp....

Loading new posts...
No more posts