Baltic Cities

209.00 kr

Perspectives on Urban and Regional Change in the Baltic Sea Area

 

Martin Åberg & Martin Peterson (red.)

Vilka är de processer som omgestaltar det baltiska områdets stadslandskap, en av de mest dynamiska makroregionerna i det nutida Europa?

Denna antologi närmar sig frågorna kring de baltiska städerna och den urbana omdaningen från ett flertal perspektiv. Översikter av ekonomi, infrastruktur, och historiska aspekter på området presenteras. Tonvikten läggs på de ”postsocialistiska” städerna i de östra delarna av Baltikum, och i en serie av djupstudier gås St. Petersburg, Tallinn och Riga igenom i detalj.

Boken vänder sig till geografer, historiker och de som har ett genuint intresse för utvecklingen i östra Europa och då speciellt för Baltikum. Författarna är historiker, geografer och vetenskapsmän från de baltiska staterna, Sverige och Polen.

Författare

Martin Åberg

Martin Peterson

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Martin Åberg, Martin Peterson

ISBN

978-91-89116-03-0

Pris

209 kr

Sidantal

253 sid

Titel

Baltic Cities: Perspective on Urban and Regional Change in the Baltic Sea Area

Utgiven

1997