Det lilla kriget

239.00 kr

Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget åren 1702–1709
Magnus Perlestam

De dramatiska fältslagen under tidigmodern tid har helt dominerat historieskrivningen om krig. Men det var dock mindre skärmytslingar som i hög präglade de karolinska soldaternas och officerarnas vardag. I vilka sammanhang uppstod dessa strider och vem deltog i dem?

I Det lilla kriget granskar historikern Magnus Perlestam de vanligaste missionerna och aktörerna i det lilla kriget under framför allt de polsk-litauiska och ryska fälttågen åren 1702–1709. I fokus står de enskilda uppdragen – kommenderingarna – vid arméns marsch mot sina fältläger och kvarter, eller vid indrivning av proviant och foder.

”Det lilla kriget” är dock en term som täcker allt ifrån attacker mot svensk trupp eller rekognoserande uppdrag som råkar ut för fiendepatruller, till bränning av motståndarläger, och Perlestam belyser även de åtgärder som, i norm och praxis, vidtogs för att förhindra eller mildra dessa.

 

[…] en intressant och nydanande inblick i den svenska arméns vardag under kriget.

Martin Neuding Skoog, Karolinska förbundets årsbok (2019)

Artikelnr: 9789188661616 Kategori:
Författare

Magnus Perlestam (f. 1964), docent i historia, verksam vid Mittuniversitet i Sundsvall. Han disputerade på avhandlingen Den rotfaste bonden – myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620–1820. Efter avhandlingen orienterade han sig emot kulturanalys och manlighetsforskning, med speciellt fokus på den militära sfären under senkarolinsk tid. År 2008 utkom han med boken Lydnad i karolinernas tid. Därefter har Perlestam inriktat sig på militär vardagshistoria och de mindre strider som blossade upp i det lilla kriget under det stora nordiska kriget. På detta tema har han publicerat flera artiklar och Det lilla kriget – Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget åren 1702–1709 (2018) är hans första bok i ämnet.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Magnus Perlestam

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-88661-61-6

Pris

239 kr

Sidantal

184 sid

Titel

Det lilla kriget: Skärmytslingar och kommenderingar under stora nordiska kriget åren 1702–1709

Utgiven

2018

Press/bilder

Press/bilder