Förmodern globalitet

229.00 kr

Essäer om rörelse, möten och fjärran ting under 10 000 år

 

Anders Andrén (red.)

Dagens globaliserade värld framstår ofta som unik, som om den enbart existerat under de senaste århundradena. Men även den förmoderna världen var på sitt sätt globaliserad, om än i en annan skala och med ett annat tempo. I Förmodern globalitet diskuterar forskare från olika discipliner globala sammanhang i det avlägset förflutna. Författarna berättar om främmande föremål, bilder och motiv från 5 500  år före vår tideräkning till omkring år 1500. Exemplen är utvalda för att belysa kontakter med skilda områden och diskutera konsekvenser som tidiga globala nätverk har medfört.I texterna resonerar forskarna om hur vi ser på materiella rester från olika delar av världen inom det nuvarande Sveriges gränser. De anknyter därmed till diskussionen om det ”svenska” kulturarvet och frågan om detta utestänger eller bjuder in till en ”svensk” gemenskap.

 

Medverkande:

Eva Andersson, Göteborgs universitet.

Anders Andrén, Stockholms universitet.

Hans Bolin, Södertörns högskola.

Jan von Bonsdorff, Uppsala universitet.

Kerstin Cassel, Södertörns högskola.

Mohammad Fazlhashemi,  Umeå universitet.

Dominic Ingemark, Lunds universitet.

Carina Jacobsson, Uppsala universitet.

Björn Nilsson, Södertörns högskola.

Mats Roslund, Lunds universitet.

Elisabeth Rudebeck, Sydsvensk arkeologi, Malmö.

Fredrik Svanberg, Statens Historiska Museum, Stockholm.

Torun Zachrisson, Stockholms universitet.

Då denna titel trycks på beställning är leveranstiden längre.

Artikelnr: 9789185509683 Kategorier: ,
Författare

Anders Andrén, f. 1952, är professor i arkeologi vid Stockholms universitet, och har tidigare varit lektor och professor i medeltidsarkeologi i Lund. Han har även varit gästforskare i Köpenhamn, Cambridge, Athen, Sydney, Uppsala och Heidelberg. Hans avhandling (1985) handlade om urbaniseringen i det medeltida Danmark. Därefter har han i sin forskning även ägnat sig åt historisk arkeologi i ett globalt perspektiv och religionsarkeologi, med inriktning mot förkristen nordisk religion. Han var en av tre projektledare för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Vägar till Midgård. Bland hans arbeten märks Between artifacts and texts. Historical archaeology in global perspective (1998), Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions (2006) och Tracing Old Norse Cosmology (2013).

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anders Andrén

Illustrerad

Illustrerad i färg

ISBN

978-91-85509-68-3

Pris

229 kr

Sidantal

248 sid

Titel

Förmodern globalitet: Essäer om rörelse, möten och fjärran ting under 10 000 år

Utgiven

2011