Forms of Knowledge

235.00 kr

Developing the History of Knowledge
Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar (red.)

Scroll down for English.
Kunskapshistoria är ett dynamiskt forskningsfält som har framtiden för sig. Under de senaste åren har inriktningen etablerats som en ny och spännande historievetenskaplig inriktning både internationellt och i Sverige.

I boken Forms of Knowledge, sprungen ur den livaktiga kunskapshistoriska forskningsmiljön i Lund, samlas historiker med olika bakgrund och specialitet för att utforska kunskapshistoriens möjligheter. Några fokuserar på kunskapens plats i offentligheten eller samhället i stort, andra belyser kunskapens betydelse för den enskilda människan eller det lokala sammanhanget. Här finns också skribenter som koncentrerar sig på akademisk och systematiserad kunskap, andra på kunskapens existentiella eller vardagliga dimensioner.
Tillsammans sätter bokens bidrag ljuset på kunskapshistoriens mångfald och rikedom samtidigt som de bidrar till den teoretiska och metodiska utvecklingen av forskningsområdet.

Medverkande

Peter K. Andersson, Örebro universitet

Staffan Bergwik, Stockholms universitet

Erik Bodensten, Lunds universitet

Kajsa Brilkman, Lunds universitet

Karolina Enquist Källgren, Stockholms universitet

Martin Ericsson, Lunds universitet

Lise Groesmeyer, Lunds universitet

Karl Haikola, Lunds universitet

Linn Holmberg, Stockholms universitet

Victoria Höög, Lunds universitet

Maria Karlsson, Lunds universitet

David Larsson Heidenblad, Lunds universitet

Björn Lundberg, Lunds universitet

Anna Nilsson Hammar, Lunds universitet

Johan Östling, Lunds universitet

Joachim Östlund, Lunds universitet

Cecilia Riving, Lunds universitet

Maria Simonsen, Aalborg Universitet

Laura Skouvig, Københavns Universitet

English

The history of knowledge is a dynamic field of research with bright prospects. In recent years it has been established as an exciting, forwardlooking field internationally, with a strong presence in the Nordic countries.

Forms of Knowledge is the first publication by the Lund Centre for the History of Knowledge (LUCK). The volume brings together some twenty historians from different scholarly traditions to develop the history of knowledge. The knowledge under scrutiny here is the sort which people have regarded and valued as knowledge in various historical settings. The authors apply different perspectives to this knowledge, maintaining the historicity and situatedness of the production and circulation of knowledge.

The book presents the history of knowledge in all its rich diversity. The role of knowledge in public life is the focus of some chapters, while others concentrate on the importance of knowledge for individuals or local communities; some chart the realities of academic or systematic knowledge, others consider its existential or mundane dimensions. Taken together, they make a significant contribution to the theoretical, conceptual, and methodological advances in the field.

Artikelnr: 9789188909381 Kategorier: , , ,
Författare

Johan Östling är docent och universitetslektor i historia vid Lunds universitet. Hans forskning är inriktad mot kunskapshistoria, men han har även ett mer allmänt intresse för idéer, kultur och politik i Europas moderna historia.

David Larsson Heidenblad är fil. dr i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen vid Lunds universitet.

Anna Nilsson Hammar är fil. dr i historia och postdoktor på Historiska institutionen vid Lunds universitet.

 

 

 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anna Nilsson Hammar, David Larsson Heidenblad, Johan Östling

ISBN

978-91-88909-38-1

Pris

235 kr

Sidantal

304 sid

Titel

Forms of Knowledge: Developing the History of Knowledge

Utgiven

2020

Press/bilder

Press/bilder

Forms of Knowledge