Gene Technology and the Public

199.00 kr

An interdisciplinary Perspective

 

Susanne Lundin & Malin Ideland (red.)

Genteknologi är ett ämne som har debatterats flitigt de senaste åren. Särskilt aktuellt blev det i samband med att det klonade fåret Dolly presenterades i världspressen. De etiska frågorna kring möjligheterna att påverka arvsanlag ställs i skarp kontrast till värdefulla utvecklingsmetoder för bland annat växt- och djurförädling.

I februari 1997 hölls ett internationellt seminarium i Lund där forskare från Europa träffades för att diskutera sina erfarenheter kring allmänhetens syn på genforskning. Resultatet blev antologin Gene Technology and the Public där forskarna från en rad olika länder och vetenskaper ger sin bild av genteknologin.

Redaktörerna är verksamma vid Etnologiska institutionen vid Lunds universitet.

Artikelnr: 9789189116009 Kategorier: , , ,
Beskrivning

Susanne Lundin är professor i etnologi vid Lunds universitet där hon har skapat en framgångsrik tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Hennes arbete rör kulturanalyser av medicinsk frontlinjeforskning som bl.a. reproduktionsteknologi, genterapi, stamcellsforskning, transplantationer, xenotransplantationer samt prioriteringar i sjukvården. Hon är flitig anlitad som föreläsare på såväl vetenskapliga konferenser som med föredrag för allmänheten. Susanne Lundin har en omfattande publiceringshistorik med en stor mängd böcker och artiklar i internationella tidskrifter i bagaget.

Malin Ideland är verksam som forskare och lärare vid Etnologiska institutionen vid Lunds universitet. Hon har tidigare publicerat en rad artiklar om hur svenska massmedier förhåller sig till frågor om genetik och genteknik.

Information
Boktyp

Häftad

Författare

Malin Ideland, Susanne Lundin

ISBN

978-91-89116-00-9

Pris

199 kr

Sidantal

166 sid

Titel

Gene Technology and the Public: An Interdisciplinary Perspective

Utgiven

1997