Hype

229.00 kr

Bestsellers and Literary Culture
Jon Helgason, Sara Kärrholm & Ann Steiner (red.)

Bästsäljare är böcker som säljer i stora upplagor, som får ett stort antal läsare och är omtalade i medier och bland läsare. Trots att bästsäljare kan anses vara den mest synliga litteraturen på bokmarknaden har forskning om hur de skapas, framställs och mottas varit begränsad, likaså forskning kring bästsäljares kulturella och sociala betydelse. I forskningsantologin Hype är bästsäljaren som fenomen i fokus, inte minst utifrån perspektivet att populära berättelser bevisligen spelar stor roll för miljoner läsare.

Bästsäljaren, betraktad som ett globalt fenomen, befinner sig i ett kraftfält mellan producenter och konsumenter, något som belyser det ömsesidiga beroendet mellan kultur, marknad och individ. Antologin behandlar en rad olika frågor som hänger samman med bästsäljande skönlitteratur såsom hur ”hajp” skapas, bokmarknadens utveckling och fokus på ”stora böcker”, författarens position i det samtida mediala landskapet, historiska perspektiv och förhållandet mellan bästsäljare och forskning.

——-

Bestsellers are the books that sell well, are read by large numbers of people, and are widely talked about in the media and among readers. Yet there has been little research on the creation, reception, and cultural and social significance of bestsellers. Recognizing that popular narratives play an important role in the lives of millions of readers, Hype – Bestsellers and Literary Culture looks closely at the literature so many people read. As global market phenomena, situated in between the power spheres of producers and consumers, bestsellers also highlight the interdependency of culture, market, and the individual. This volume addresses such diverse questions as the creation of hype, the role and the meaning of the author in the presentday media landscape, changes in the book trade, historical perspectives on bestselling literature, and the relationship between bestsellers and literary research.

Artikelnr: 9789187675065 Kategorier: ,
Beskrivning

Jon Helgason, forskare i litteraturvetenskap inriktad mot 1700-talet och uppkomsten av en modern litterär offentlighet. Han ingår i projektet, ”Förhandlingen av litterärt värde, Sverige 2013” vid Lunds universitet.

Foto: privat

 

Sara Kärrholm är docent i Förlags- och bokmarknadskunskap och litteraturvetare. Hon har främst forskat kring populärlitteratur, deckare samt barn- och ungdomslitteratur. Hon har bland annat skrivit boken Kriminallitteratur (2011) samt varit medredaktör till Barnlitteraturens värden och värderingar (2012).

 

Ann Steiner är docent i Förlags- och bokmarknadskunskap och litteraturvetare. Hennes forskning behandlar den moderna bokmarknaden, populärlitteratur och samtida läsarkultur. Hon har bland annat skrivit Litteraturen i mediesamhället (2012) och varit medredaktör till Interdisciplinary Approaches to Twilight (2011).

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Ann Steiner, Jon Helgason, Sara Kärrholm

ISBN

978-91-87675-06-5

Pris

229 kr

Sidantal

240 sid

Titel

HYPE: Bestsellers and Literary Culture

Utgiven

2014