Inget landskap är en ö

209.00 kr

Dialektik och praktik i öländska landskap

 

Katarina Saltzman

Landskapet är en beröringsyta i mötet mellan natur och samhälle. Många forskare har uppmärksammat hur landsbygdens landskap har formats i en lång historisk process. I boken Inget landskap är en ö tar etnologen Katarina Saltzman sin utgångspunkt i dagens landskap och undersöker hur dessa formas och förändras i vår tid. Vad står landsbygdens natur för i vårt urbaniserade samhälle? Vilka konflikter kan uppstå när ett och samma landskap uppfattas och används på många olika sätt? Hur kan man gå tillväga för att bevara det föränderliga landskapet?

Boken bygger på exempel från Öland. Utnämningen av Södra Ölands odlingslandskap till en plats på Unesco:s världsarvslista är en av flera utgångspunkter för en diskussion kring hur bondens landskap hamnat i fokus för natur- och kulturmiljövård.

Inget landskap är en ö är ett aktuellt inlägg i den pågående tvärvetenskapliga diskussionen om hur relationen mellan natur och samhälle ska förstås. Boken är Katarina Saltzmans doktorsavhandling i etnologi.

Artikelnr: 9789189116269 Kategori:
Beskrivning

Katarina Saltzman

Information
Boktyp

Häftad

Författare

Katarina Saltzman

ISBN

978-91-89116-26-9

Pris

209 kr

Sidantal

282 sid

Titel

Inget landskap är en ö: Dialektik och praktik i öländska landskap

Utgiven

2001