Järtecken

245.00 kr

Joen Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom
Sofia Gustafsson

Kometer, norrsken, jordbävningar, drakar, missbildningar och andra märkligheter – ofta uppfattades de som så kallade järtecken som varslade om kommande olyckor.

I sin 400 sidor långa bok från 1500-talets andra hälft beskriver kyrkoherden Joen Petri Klint i ord och bild dessa bisarra tecken, deras uppkomst och betydelser. Han försöker finna sambandet mellan dem och efterföljande händelser – såsom Johan III:s död och slaget vid Stångebro. Intresset för järtecken delade Klint med sin omvärld, inte minst med det lutherska prästerskapet i Europa. Naturfenomen betraktades av de flesta som en reaktion från Gud på människornas synder – i värsta fall ett tecken på den annalkande apokalypsen.

I Järtecken analyserar historikern Sofia Gustafsson Klints tidigare förbisedda järteckenbok i ljuset av tidens lutherska föreställningsvärld. Varför skrev Klint boken och hur typiska var berättelserna i boken för sin tid?

Artikelnr: 9789188661555 Kategori:
Författare

Sofia Gustafsson är historiker och universitetslektor på Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) vid Linköpings universitet. Hon disputerade 2006 vid Stockholms universitet med avhandlingen Svenska städer i medeltidens Europa. En komparativ studie av stadsorganisation och politisk kultur. Hon har därefter forskat vidare kring medeltida handel och lagar, men även om 1500-talets föreställningsvärld. Järtecken. Joen Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom (2018) är ett resultat av ett flerårigt forskningsprojekt om Joen Petri Klints järteckenbok.

 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Sofia Gustafsson

Illustrerad

Illustrerad i färg

ISBN

978-91-88661-55-5

Pris

245 kr

Sidantal

272 sid

Titel

Järtecken: Joen Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom

Utgiven

2018

Press/bilder

Press/bilder