Legitimizing ESS

229.00 kr

Big Science as a collaboration across boundaries

 

Tom O´Dell & Thomas Kaiserfeld (red.)

‘Big Science’ is a broad epithet that can be associated with research projects as different as the Manhattan Project, the Hubble Telescope- construction, and the CERN-establishment in Geneva.

While the science produced by these projects is vastly different, they have in common the fact that they all involve huge budgets, big facilities, complex instrumentation, years of planning, and large multidisciplinary teams of researchers.

In Legitimizing ESS the authors examine the complexity of the cultural, social, and political processes from which and in which Big Science develops. They do so by focusing upon the planning and development of the European Spallation Source, ESS, that is to be located in Lund in southern Sweden. Together, the chapters represent a variety of perspectives to highlight the complexity of the processes that are integral to Big Science. Thus, this volume examines the very different roles Big Science may be given in different contexts: locally, regionally, nationally and internationally, as well as historically.

Legitimizing ESS is based on the research of scholars based at Lund University from the disciplines of archive and library sciences, art history and visual studies, ethnology, gender studies, geography, history of ideas and sciences, media and communication, philosophy, and policy research.

———–

Big Science är ett brett begrepp som kan förknippas med så skilda forskningsföreteelser som Manhattanprojektet, Hubbleteleskopet och CERN. Trots att den vetenskap som bedrivs vid dessa anläggningar är väsensskild har de det gemensamt att de kräver stora resurser och stora anläggningar liksom sofistikerade och dyra instrument, stora tvärvetenskapliga forskarlag och många års planering.

I Legitimizing ESS undersöker författarna de komplicerade kulturella, sociala och politiska processer som ligger till grund för uppkomsten och utvecklingen av Big Science. De gör det genom att fokusera på förberedelserna av European Spallation Source, ESS, som planeras att byggas i Lund. Tillsammans representerar kapitlen olika perspektiv som frilägger hur olika processer samverkar i skapandet av Big Science. Denna bok handlar med andra ord om de olika roller som Big Science kan spela i olika sammanhang: lokalt, regionalt, nationellt och internationellt såväl som historiskt.

Legitimizing ESS är baserad på vetenskapligt arbete av forskare vid Lunds universitet från ämnesområden som biblioteks- och informationsvetenskap, konsthistoria och visuella studier, etnologi, genusvetenskap, ekonomisk geografi, idéhistoria, media- och kommunikationsvetenskap, forskningspolitiska studier samt filosofi.

 

Författare

Tom O’Dell är professor i etnologi vid intsitiutionen för kulturvetenskap, avdelningen för etnologi, Lunds universitet. Han har författat ett flertal böcker om globalisering, mobilitet, turism och kulturekonomi. O’Dell har hos Nordic Academic Press tidigare gett ut Culture Unbound – Americanization and Everyday Life in Sweden(1997) och Spas. The cultural economy of Hospitality, Magic and the Senses (2010).

Tom O’Dell is professor of ethnology at the Department of Arts and Cultural Sciences at Lund University in southern Sweden. He has published extensively on topics related to globalization, mobility, tourism, and the cultural economy. O’Dell has previously published Culture Unbound – Americanization and Everyday Life in Sweden at Nordic Academic Press, 1997. He has also edited a series of books on the cultural economy including Experiencescapes – Tourism, Culture, and Economy together with Peter Billing (2004).

Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/ThomasODell

 

Thomas Kaiserfeld är professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet och är framför allt intresserad av teknik- och vetenskapshistoria. Han har tidigare ägnat sig åt att undersöka de förändrade institutionella och organisatoriska förhållanden för salpeterframställning under 1700- och det tidiga 1800-talet. Han har också undersökt svenska naturvetares förändrade karriärmönster under det sena 1800-talet och det tidiga 1900-talet. Andra studier har handlat om hur olika organisationer skapats för att befrämja nyttiggörandet av vetenskap eller hur en svensk skoldator Compis på 1980-talet kom att bli både skolpolitik och industripolitik på en och samma gång.

Webbsidahttp://www.kultur.lu.se/person/ThomasKaiserfeld

Information
Författare

Thomas Kaiserfeld, Tom O'Dell

ISBN

978-91-87351-10-5

Pris

229 kr

Sidantal

240 sid

Titel

Legitimizing ESS: Big Science as a collaboration across boundaries

Utgiven

2013