Med polska ögon

229.00 kr

Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919–1939
Piotr Wawrzeniuk

Vid första världskrigets slut uppstod en rad nya stater i Östersjöområdet den geografiskt största av dem var det nygamla Polen. Landet ställdes genast inför uppgiften att finna fotfäste och säkerhet i en föränderlig och oberäknelig omvärld. Att utvärdera andra stater i närregionen och deras försvarsförmåga blev en del av det grundläggande polska säkerhetsarbetet.

Med polska ögon analyserar militärhistorikern Piotr Wawrzeniuk hur Sveriges, Finlands och Estlands försvarskapacitet framställdes i polsk militärrapportering. Med fokus på mindre staters typiska beteende i en utdragen, konfliktfylld situation beskriver han hur dessa närstående försvarsmakter tedde sig utifrån polska intressen. Vad kännetecknade de andras officerskårer, manskap och materiel? Hur skulle de klara det moderna slagfältets utmaningar?

Wawrzeniuk konstaterar att de fylliga rapporterna om ländernas samhällsstrukturer och militära förmågor i hög grad präglades av polska nationella föreställningar och farhågor. Dokumenten speglar bitvis snarare polska utgångspunkter än redovisar objektiva intryck. Samtidigt är det tydligt att polackerna hade tagit intryck av lägesbilder de fått av militära kollegor i de tre granskade länderna. Informationen blev en viktig del i det polska arbetet och Sverige, Finland och Estland bedömdes kunna bidra till den polska säkerheten i Östersjöområdet.

’Med polska ögon’ öppnar intressanta perspektiv mot en mellankrigstid där Stalin och Hitler håller sig i bakgrunden, men ändå kastar långa skuggor över Östersjöområdets randstater […] en mycket läsvärd studie med räckvidd långt utanför Piłsudskis Polen.

Klas-Göran Karlsson, Respons nr 1 2021

Artikelnr: 9789188909664 Kategorier: , ,
Beskrivning

Piotr Wawrzeniuk är historiker och lärare verksam vid Försvarshögskolan. Hans främsta forskningsintressen omfattar polsk och ukrainsk modern och tidigmodern historia.

Foto: Camilla Svensk

 

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Piotr Wawrzeniuk

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-88909-66-4

Pris

229 kr

Sidantal

264 sid

Titel

Med polska ögon: Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919–1939

Utgiven

2020

Press/bilder

Press/bilder