Minnesgömmor

219.00 kr

Berättelser om föremål gömda i jorden i Estland under andra världskriget

 

Mats Burström

Under hösten 1944 flydde omkring 70 000 människor från Estland undan den framryckande Röda armén och nästan hälften av dem kom till Sverige. De flesta trodde att den sovjetiska ockupationen skulle bli kortvarig och att de snart skulle kunna återvända hem. Många gömde därför värdefulla ägodelar som inte kunde tas med i flykten genom att gräva ner dem på ”säkra” ställen. Ända fram till Stalins död 1953 fortsatte människor att gömma föremål i jorden, nu av rädsla för att bli deporterade till Sibirien.

Minnesgömmor skildrar arkeologen Mats Burström historierna om några av dessa skatter; föremål som blev kvar i jorden, sådana som försvann, och sådana som återfanns och nu ingår i nya sammanhang. De mångskiftande berättelserna binder samman den lilla och den stora historien, och speglar hur världspolitiska skeenden formar enskilda familjers livsöden, ibland i flera generationer.

Men mest av allt handlar denna samtidsarkeologiska studie om vad föremål betyder för oss och vår förmåga att minnas.

Artikelnr: 9789185509720 Kategorier: , ,
Författare

Mats Burström är professor i arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Han har genom en rad studier av 1900-talslämningar och författande av en lärobok i samtidsarkeologi starkt bidragit till att etablera detta forskningsfält i Skandinavien. Mats Burströms forskning rör sig ofta i nya riktningar och visar hur lämningar som tidigare förbisetts kan få oss att se på det förflutna med nya ögon. Även bakom det till synes triviala gömmer det sig inte sällan en spännande historia.

Mats Burström är också verksam som kulturskribent. Han kopplar där gärna samman arkeologin med det utforskande av föremåls betydelse för vår förmåga att minnas som sker inom konst och litteratur.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Mats Burström

Illustrerad

Illustrerad i färg

ISBN

978-91-85509-72-0

Pris

219 kr

Sidantal

128 sid

Titel

Minnesgömmor: Berättelser om föremål gömda i jorden i Estland under andra världskriget

Utgiven

2012