Movement of knowledge

225.00 kr

Medical humanities perspectives on medicine, science, and experience
Kristofer Hansson & Rachel Irwin (red.)

Scroll down for information in English.

Medicinsk kunskap är alltid i rörelse. Den kan färdas från laboratoriet till kontoret, med en pressrelease till en patient, via en vetenskaplig artikel till en tjänsteman och kanske vidare till en beslutsfattare. Förflyttningen till olika sammanhang har betydelse för hur kunskapen uppfattas och används, vilket i sin tur kan påverka inriktningen på både forskning och politiska beslut.

Komplexiteten hos medicinsk kunskap och de konsekvenser som den får står i fokus i antologin Movement of knowledge. Författarna undersöker hur kunskap präglar de medicinska och folkhälsoorienterade rummen och granskar samtidigt de metodologiska och teoretiska verktygen vi har för att studera kunskap och kunskapsflöden. I sina texter anlägger forskarna en tvärvetenskaplig syn på medicinsk humaniora och visar med såväl samtida som historiska perspektiv på hur gränssnittet mellan experter och allmänhet kan studeras.

Medicinsk kunskap dekonstrueras, rekonstrueras och omformas när den rör sig mellan patienter, vårdgivare och samhället i stort. Att en behandlingsmetod godkänns eller underkänns utifrån medicinska fakta är något som i slutänden påverkar oss alla.

Medverkande

Åsa Alftberg, Malmö universitet

Kristofer Hansson, Malmö universitet

Markus Idvall, Stockholms universitet

Rachel Irwin, Lunds universitet

Max Liljefors, Lunds universitet

Karolina Lindh, Lunds universitet

Rui Liu, Lunds universitet

Susanne Lundin, Lunds universitet

Gabriella Nilsson, Lunds universitet

Irén Tiberg, Lunds universitet

Anna Tunlid, Lunds universitet

English

Medical knowledge is always in motion. It moves from the lab to the office, from a press release to a patient, from an academic journal to a civil servant’s desk and then on to a policymaker. These movements matter: value judgements on the validity of certain forms of know­ledge determine the direction of clinical research, and policy decisions are taken in relation to existing knowledge.

The complexity of medical information and its wider effects is the focus of Movement of knowledge. The authors address the pervasive influence of knowledge in medical and public health settings and scrutinize a range of methodological and theoretical tools to study knowledge. They take a multi-disciplinary approach to the medical humanities, presenting both contemporary and historical perspectives in order to explore the borderlands between expertise and common knowledge.

Medical knowledge is deconstructed, reconstructed, and transformed as it moves between patients, health providers, and society at large. The acceptance or rejection of treat­ment protocols based on medical ‘facts’ has a fundamental impact on us all.

Artikelnr: 9789188909343 Kategorier: , , , ,
Författare

Kristofer Hansson är lektor vid Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet och docent i etnologi.

Rachel Irwin är forskare vid Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet och har en PhD i socialantropologi från London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Kristofer Hansson, Rachel Irwin

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-88909-34-3

Pris

225 kr

Sidantal

263 sid

Titel

Movement of knowledge: Medical humanities perspectives on medicine, science, and experience

Utgiven

2020

Press/bilder

Press/bilder