Offer för brott

350.00 kr

Våldäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid

 

Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg & Eva Österberg

Synen på brottslingar och oskyldigt drabbade i samband med incest, våldtäkt och barnamord har varierat under århundradena. På 1930-talet sågs en flicka som utsattes för incest som medskyldig och så sent som på 1960-talet fanns det ingen statlig hjälp för de som utsatts för brott. På 1970-talet användes ordet ”brottsoffer” för första gången i media. I slutet på samma årtionde såg Brottsoffermyndigheten dagens ljus. Idag har vi omkring 110 brottsofferjourer runt om i landet.

I boken Offer för brott diskuterar tre historiker viktiga perspektiv på samhällets syn på offer genom historien. De resonerar kring människors etiska och existentiella villkor i ett tidsperspektiv som sträcker sig från 1600-talet till nutid. I rättsfallen lyfter författarna fram människorna bakom händelserna och deras berättelser.

 

Då denna titel trycks på beställning är leveranstiden längre.

Artikelnr: 9789185509218 Kategorier: ,
Beskrivning

Eva Bergenlöv är fil. dr och tidigare verksam vid historiska institutionen, Lunds universitet. Hennes forskning kretsar kring rättslig diskurs och praxis, synen på våld, barn, civilstånd och genus. Tidsperspektivet har ofta varit långt och sträcker sig i flera arbeten från 1500-talet och fram till nutid. Bergenlöv disputerade 2004 på avhandlingen Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800. Hon har också deltagit i ett forskningsprojekt kring framväxten av brottsofferdiskursen och då särskilt studerat brotten våldtäkt och barnamord. Projektet resulterade i boken Offer för brott, 2002. I antologin Kvinnor och våld. En mångtydig kulturhistoria, 2005, bidrog hon med en artikel om synen på gifta kvinnor som dräpte sina barn kring sekelskiftet 1700. Husbondevåld och en ogift moders dödliga våld mot sin dotter behandlas i »Föräldrar som beskyddare och förövare. Våld mot barn i det sena 1800-talets Sverige» i Våld. Representation och verklighet, 2006.

Marie Lindstedt Cronberg är docent i historia och arbetar som forskare och lärare vid Historiska institutionen i Lund. Hennes forskningsprofil utgår från ett intresse för genus, rätt, kulturhistoria och förändringar i människors värderingar över tid.

Eva Österberg är professor emeritus i historia vid Lunds universitet och känd som förmedlare av historia i populärvetenskapliga sammanhang, bland annat i dagspress och tv. Hon har gett ut ett flertal böcker och är en flitig föreläsare.

Information
Boktyp

Häftad

Författare

Eva Bergenlöv, Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg

ISBN

978-91-85509-21-8

Tidigare upplaga

978-91-89116-42-9, Inbunden

Pris

350 kr

Sidantal

321 sid

Titel

Offer för brott: Våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid

Utgiven

2002