Old Norse religion in long-term perspectives

199.00 kr

Origins, changes and interactions

 

Kristina Jennbert, Anders Andrén & Catharina Raudvere (eds.)

Fornnordisk religion studeras av arkeologer, historiker, religionshistoriker, konsthistoriker, litteraturvetare, ortnamnsforskare och forskare inom skandinavistik. För att underlätta forskningsutbyte hölls 2004 en internationell konferens i Lund.

Old Norse religion in long-term perspectives innehåller ett urval av de artiklar som presenterades under konferensen. Bokens 75 bidrag belyser ämnen som världsbild och kosmologi, ritual och religiös praktik, minne och myt samt den norröna religionens nutida roll

 

English

The study of Old Norse Religion is a truly multidisciplinary and international field of research. The rituals, myths and narratives of pre-Christian Scandinavia are investigated and interpreted by archaeologists, historians, art historians, historians of religion as well as scholars of literature, onomastics and Scandinavian studies. For obvious reasons, these studies belong to the main curricula in Scandinavia but are also carried out at many other universities in Europe, the United States and Australia – a fact that is evident to any reader of this book.

In order to bring this broad and varied field of research together, an international conference on Old Norse religion was held in Lund in June 2004. About two hundred delegates from more than fifteen countries took part. The intention was to gather researchers to encourage and improve scholarly exchange and dialogue, and Old Norse religion in long-term perspectives presents a selection of the proceedings from that conference. The 75 contributions elucidate topics such as worldview and cosmology, ritual and religious practice, myth and memory as well as the reception and present-day use of Old Norse religion.

The main editors of this volume have directed the multidisciplinary research project Roads to Midgard since 2000. The project is based at Lund University and funded by the Bank of Sweden Tercentenary Foundation.

Slut i lager

Beskrivning

Kristina Jennbert är professor i arkeologi vid Lunds universitet. Så här formulerar hon själv sitt val av forskningsområde:

Jag fastnade för arkeologi redan på 1970-talet när vi studenter seminariegrävde ute i Ulamossen vid Vikhög. På sommaren grävde vi en stenåldersboplats i Ageröds mosse. Arkeologi facinerar. Inte bara det praktiska arbetet utan också de teoretiska perspektiven. Hur kan man med hjälp av materiell kultur och textfragment tolka människans historia och livsförutsättningar med långa tidsperspektiv, från stenåldern till nutid? Mitt multiperiodiska intresse med mentalitetshistoriska perspektiv präglar min forskning, mina kurser och föreläsningar och påverkar mitt liv och arbete. Mötet med studenter är en livsnerv och därför har jag seminarier och föreläsningar på de flesta kurser inom arkeologiämnet. De kan handla om stenålder, bronsålder, järnålder; teoretisk arkeologi, religionsarkeologi, mentalitetshistoria och etik. Under senare år har mitt intresse för arkeologi i Peru vuxit i samband med ett Linneaus Palme projekt i Lima.

Anders Andrén, f. 1952, är professor i arkeologi vid Stockholms universitet, och har tidigare varit lektor och professor i medeltidsarkeologi i Lund. Han har även varit gästforskare i Köpenhamn, Cambridge, Athen, Sydney, Uppsala och Heidelberg. Hans avhandling (1985) handlade om urbaniseringen i det medeltida Danmark. Därefter har han i sin forskning även ägnat sig åt historisk arkeologi i ett globalt perspektiv och religionsarkeologi, med inriktning mot förkristen nordisk religion. Han var en av tre projektledare för det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Vägar till Midgård. Bland hans arbeten märks Between artifacts and texts. Historical archaeology in global perspective (1998), Old Norse religion in long-term perspectives. Origins, changes, and interactions (2006) och Tracing Old Norse Cosmology (2013).

Catharina Raudvere är professor i religionshistoria vid Köpenhamns universitet och medlem i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Information
Bokserie

Vägar till Midgård

Boktyp

Inbunden

Författare

Anders Andrén, Catharina Raudvere, Kristina Jennbert

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-89116-81-8

Pris

199 kr

Sidantal

416 sid

Titel

Old Norse religion in long-term perspectives: Origins, changes and interactions

Utgiven

2006