Organizing History

249.00 kr

Studies in Honour of Jan Glete
Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi Husz & Jonas Nordin (red.)

Den mänskliga historien är till stor del en historia om organisering. Så länge det funnits skriftliga källor kan man se hur människor samarbetat för att kunna utnyttja små resurser på effektivast möjliga sätt. Hierarkiska organisationer har haft en slående betydelse genom tiderna, från kyrka och stat till företag och fackförbund. Men det finns fler former av organisation: marknadsrelationer som formas av balansen mellan tillgång och efterfrågan, eller mer jämställda nätverksrelationer som grundar sig på förtroende och vänskap.

Organizing History är en hyllning till den nu bortgångne professor Jan Glete, och fokuserar den dynamiska samverkan mellan organisationer, normsystem och institutionell förändring. Författarnas texter spänner över ett tidsperspektiv från de första högkulturerna till idag, och gör nedslag i europeisk, japansk och sydamerikansk historia. De belyser samtidigt behovet av att organisera historisk kunskap genom kritisk tillämpning av teorier. De spännande artiklarna visar att organisationsperspektivet kan vara fruktbart i vitt skilda sammanhang – i studier av medeltida järnhantering likväl som analyser av modern marknadsföringsstrategi.

 

Medverkande:

KLAS ÅMARK, Stockholm University, Sweden

GUNNAR ÅSELIUS, National Defence College, Stockholm,Sweden

JEREMY BLACK, University of Exeter, UK

JAAP R. BRUIJN, Leiden University, the Netherlands

CHRISTER ERICSSON, Örebro University, Sweden

ANNA MARIA FORSSBERG, Army Museum, Stockholm, Sweden

BO FRANZÉN, Stockholm University, Sweden

MATS HALLENBERG, Stockholm University, Sweden

MARIKA HEDIN, Vasa Museum, Stockholm, Sweden

ORSI HUSZ, Uppsala University, Sweden

ARNE JARRICK, Stockholm University, Sweden

ULF JONSSON, Stockholm University, Sweden

GUNNER LIND, University of Copenhagen, Denmark

ENRIQUE MARTÍNEZ RUIZ, University of Madrid, Spain

LEOS MÜLLER, Stockholm University, Sweden

JONAS NORDIN, Stockholm University & National Library of Sweden

MAGDALENA DE PAZZIS PI CORRALES, University of Madrid, Spain

JOHAN SÖDERBERG, Stockholm University, Sweden

MARIA WALLENBERG BONDESSON, Stockholm University, Sweden

Artikelnr: 9789185509645 Kategorier: ,
Beskrivning

Anna Maria Forssberg (f. 1976) är historiker och verksam på Armémuseum i Stockholm. Hon är specialiserad på tidigmodern militärhistoria, och särskilt krigspropaganda. Hon har även lett projektet ”Lumpen – identitet och materiella minnen” som resulterade i antologin ”Lumpen – från mönstring till muck” (redaktör med Klas Kronberg). Hon har också intresserat sig för föremålsforskning och materiell kultur – frågor som belystes i metodboken ”Fråga föremålen. Handbok till historiska studier av materiell kultur (med Karin Sennefelt). Anna Maria Forssberg har medverkat som historiker i olika radio- och tv-program som till exempel Vetenskapsradion historia, Det hände här, Hemliga Rum, Tänk Om, Historieätarna och Vetenskapens värld. Hon var också programledare för Brev från första världskriget i Barnkanalen.

Fotograf: Helena Ehnbom

 

Mats Hallenberg (f. 1962) är professor i historia vid Stockholms universitet. Hans expertområde är politisk historia under äldre tid, men han har också forskat om Stockholms historia under 1800- och 1900-talen. Han har skrivit böcker om fogdar och bönder på 1500-talet, om skatteindrivning på entreprenad under 1600-talet samt om privatiseringarnas historia fram till modern tid. För närvarande leder han ett projekt om statsvälvningar i Sverige 1500–1800.

 

Orsi Husz

Jonas Nordin

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anna Maria Forssberg, Jonas Nordin, Mats Hallenberg, Orsi Husz

ISBN

978-91-85509-64-5

Pris

249 kr

Sidantal

384 sid

Titel

Organizing History: Studies in Honour of Jan Glete

Utgiven

2011