Statsmakt till salu

219.00 kr

Arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket 1618–1635
Mats Hallenberg

Under Gustav II Adolfs tid skedde en dramatisk omläggning av det svenska skattesystemet. Plötsligt kunde privata entreprenörer bli skatteindrivare och köpa sig rätten att utnyttja kronans inkomster och egendomar för egen vinning. Allmogens skattepålagor blev nu i praktiken de enskilda köpmännens egendom.

Men systemskiftet skulle inte vara för evigt. Några år efter kungens död bestämde sig statsledningen för att upphöra att arrendera ut skatteinkomsten.

Statsmakt till salu ställer historikern Mats Hallenberg en rad intressanta frågor: varför valde regeringen att privatisera, hur fungerade systemet i praktiken, och varför ångrade man sig igen efter bara några år?

Det svenska systemet med skattearrenden har hittills inte fått mycket uppmärksamhet i historieforskningen trots att tidsepoken genomforskats grundligt. Med Hallenbergs inblickar kan vi bättre förstå förhållandet mellan offentlig makt och privat kapital i början av stormaktstiden.

Artikelnr: 9789185509041 Kategori:
Författare

Mats Hallenberg (f. 1962) är professor i historia vid Stockholms universitet. Hans expertområde är politisk historia under äldre tid, men han har också forskat om Stockholms historia under 1800- och 1900-talen. Han har skrivit böcker om fogdar och bönder på 1500-talet, om skatteindrivning på entreprenad under 1600-talet samt om privatiseringarnas historia fram till modern tid. För närvarande leder han ett projekt om statsvälvningar i Sverige 1500–1800.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Mats Hallenberg

ISBN

978-91-85509-04-1

Pris

219 kr

Sidantal

272 sid

Titel

Statsmakt till salu: Arrendesystemet och privatiseringen av skatteuppbörden i det svenska riket 1618–1635

Utgiven

2008

Press/bilder

Press/bilder