The Atomized Body

239.00 kr

The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons

 

Max Liljefors, Andréa Wiszmeg & Susanne Lundin (red.)

Just like the first theories in physics viewed atoms as independent and surrounded by avoid, our bodies’ microscopic constituents are often portrayed as disconnected from the body as a unified organism, and from its cultural and social contexts.

In The Atomized Body the authors examine the relations between culture, society and bioscientific research and show how our bodies’ singularized atoms indeed still are socially and culturally embedded. In today’s medicine, the biosciences are entangled with state power, commercialism, and cultural ideas and expectations, as well as with the hopes and fears of individuals. Therefore, biomedicine and biotechnology also reshape our perceptions of selfhood and life.

From a multidisciplinary perspective, with authors from art science to ethnology, this volume discusses the biosciences and the atomized body in their social, cultural and philosophical contexts.

Biomedicinen idag kan isolera och förändra stamceller, gener och hjärnans nervceller. Dessa uppfattas gärna som den tidiga fysiken såg på atomer, som fristående objekt. De ansågs sväva fritt i ett tomrum. I vår biomedicinska samtid ses på samma sätt våra inre mikroskopiska beståndsdelar som frikopplade från alla kroppsliga och från sociala sammanhang.

Författarna i The Atomized Body förhåller sig kritiska till dessa idéer och visar att våra kroppars biologiska partiklar i högsta grad är socialt och kulturellt inbäddade. De undersöker sambanden mellan kultur, samhälle och biomedicinsk forskning och pekar på att biovetenskaperna är laddade med makt och ideologier. Moderna biomedicinska tekniker är inga neutrala fenomen utan får konsekvenser – medicinska, samhälleliga liksom existentiella.

Boken diskuterar biovetenskaperna och den atomiserade kroppen mot bakgrund av ett flervetenskapligt perspektiv. Författarna har sina hemhörigheter i etnologi, filosofi, historia samt konsthistoria och visuella studier.

 

 

Artikelnr: 9789187121920 Kategorier: , , ,
Författare

Max Liljefors är professor i konsthistoria och visuella studier vid Lunds universitet. Hans nuvarande forskning rör hur biovetenskapernas bilder skapar nya uppfattningar om kroppen och dess samhälleliga och existentiella villkor, och hur dessa får genomslag i konst och kultur. Han är sedan 2013 forskningsledare för en tvärvetenskaplig humanistisk forskargrupp om neurodegenerativa sjukdomars sociala och kulturella aspekter. Han leder också ett projekt med konstnärliga interventioner i biomedicinska bildpraktiker. Hans tidigare forskning har rört historiemedvetande i konst och visuell kultur.

Webbsidahttp://www.kultur.lu.se/person/MaxLiljefors/

Andréa Wiszmeg är doktorand i etnologi vid Lunds Universitet. Hennes forskningsintressen är vetenskapsteori och medicinsk vetenskapsproduktion, samt samhälleliga och kulturella kontexter för detta. Hon har arbetat i tvärvetenskapliga projekt om genetik och neurologi, bl.a. om forskning kring Parkinsons sjukdom. Webbsida: http://www.kultur.lu.se/person/AndreaWiszmeg/

Susanne Lundin är professor i etnologi vid Lunds universitet där hon har skapat en framgångsrik tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Hennes arbete rör kulturanalyser av medicinsk frontlinjeforskning som bl.a. reproduktionsteknologi, genterapi, stamcellsforskning, transplantationer, xenotransplantationer samt prioriteringar i sjukvården. Hon är flitig anlitad som föreläsare på såväl vetenskapliga konferenser som med föredrag för allmänheten. Susanne Lundin har en omfattande publikation i form av böcker och artiklar i internationella tidskrifter.

Webbsidahttp://www.kultur.lu.se/person/SusanneLundin/

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Andréa Wiszmeg, Max Liljefors, Susanne Lundin

ISBN

978-91-87121-92-0

Pris

239 kr

Sidantal

228 sid

Titel

The Atomized Body: The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons

Utgiven

2013