The Story of War

239.00 kr

Church and Propaganda in France and Sweden 1610–1710
Anna Maria Forssberg

1600-talets Europa präglades av krig. I Frankrike talar man om ”det stora seklet” (le grand siècle) och i Sverige om ”stormaktstiden”, men de territoriella vinsterna hade en baksida. Hundratusentals soldater stupade på slagfälten och för vanligt folk höjdes skatterna gång efter gång. För att legitimera krigsinsatserna använde sig kungamakten i Frankrike och Sverige av kyrkan. Där hölls böner för krigsföretagen och när ett slag vunnits eller en stad erövrats firades tacksägelsedag (kallad Te Deum i Frankrike). För invånarna blev det både ett tillfälle till fest och en möjlighet att få information om vad som hände på slagfältet. Men bilden som gavs av kriget var selektiv. Blodiga nederlag och händelselöst vardagsliv ersattes med spektakulära segrar och kunglig ära. Genom propagandan formulerades en berättelse om vad kriget var, och vilken roll regenterna och deras undersåtar skulle spela.

Även om det fanns likheter mellan ritualerna i de olika länderna, fanns också stora skillnader. I Sverige förväntades alla – såväl hög som låg – samlas i kyrkan och lyssna till prästens ord tillsammans och alla stämde in i psalmen O Gud vi love dig. I Frankrike var det eliterna som fick krigsberättelsen uppläst för sig och som tågade i procession till noggrant utvalda platser i katedralen. Det var prästerna som sjöng psalmen Te Deum laudamus och de lägre samhällsklasserna var där för att titta på. Men även om de var åskådare snarare än deltagare, var de helt nödvändiga för att ritualen skulle fungera. På kvällen var det deras tur att ta plats, när eldar tändes i gathörnen och framgången skulle firas med fest.

1709 skakades både Frankrike och Sverige av kriser: militära nederlag, pest och hungersnöd drabbade befolkningen hårt. I denna svåra situation bytte båda länderna i strategi. Karl XII visade inget intresse föra att använda kyrkan för att legitimera kriget. Istället trädde rådet och fältherren Magnus Stenbock in med ett nytt patriotiskt tilltal. I Frankrike vände sig Ludvig XIV tvärtemot sina tidigare vanor till befolkningen, och gjorde dem för första gången till en del av krigets berättelse. Men när krisen var avvärjd skulle allt återgå till det gamla igen. Kriget blev återigen en berättelse om seger och kunglig ära.

Artikelnr: 9789188168665 Kategorier: ,
Författare

Anna Maria Forssberg (f. 1976) är historiker och verksam på Vasamuseet i Stockholm. Hon är specialiserad på tidigmodern militärhistoria, och särskilt krigspropaganda. Hon har bland annat lett projektet ”Lumpen – identitet och materiella minnen” som resulterade i antologin ”Lumpen – från mönstring till muck” (redaktör med Klas Kronberg). Hon har också intresserat sig för föremålsforskning och materiell kultur – frågor som belystes i metodboken ”Fråga föremålen. Handbok till historiska studier av materiell kultur (med Karin Sennefelt). Anna Maria Forssberg har medverkat som historiker i olika radio- och tv-program som till exempel Vetenskapsradion historia, Det hände här, Hemliga Rum, Tänk Om, Historieätarna och Vetenskapens värld. Hon var också programledare för Brev från första världskriget i Barnkanalen.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Anna Maria Forssberg

ISBN

978-91-88168-66-5

Pris

239 kr

Sidantal

288 sid

Titel

The Story of War: Church and Propaganda in France and Sweden 1610–1710

Utgiven

2016

Press/bilder

Press/bilder