Våra historiska arkiv

240.00 kr

En slumrande skatt
Claes Westling

Länge har det saknats en handbok som ger en överblick över det rika historiska källmaterial som finns i våra svenska arkiv. I tidigare böcker har fokus legat på ett område eller delar av det arkivmaterial som finns att tillgå. Äntligen kommer här en översikt som visar vilken generös resurs våra ovärderliga arkiv är och tar ett grepp om skilda ämnesområden och vilka material som återfinns i olika arkiv.

Historikern och arkivarien Claes Westling riktar sig till alla med ett intresse för historisk forskning, lärare och studenter på alla nivåer, journalister, arkeologer, kulturarbetare samt släkt- och hembygdsforskare. Författarens ambition är att boken ska vara ett stöd för dem som redan använder våra arkiv men också att tjäna som en inspiration och bjuda in nya användare. Det blir allt vanligare att arkivforskning bedrivs uteslutande digitalt med hjälp av de arkiv som finns tillgängliga på internet, men en överväldigande stor del av våra historiska arkiv finns endast i form av pergament och papper – en slumrande skatt som bara väntar på att upptäckas.

Det är elegant och handfast på samma gång med gott om praktiska råd. Våra historiska arkiv är en oumbärlig guide för den som vill ge sig in i arkivens underbara värld.

Betyg 5/5, Eva Nylander, BTJ-häftet nr 18, 2022

 

Våra historiska arkiv – en slumrande skatt är på fler plan en läsvärd och lättillgänglig bok som utan tvekan tilltalar en större läsekrets, både en intresserad allmänhet, studenter, yrkesverksamma, journalister och släkt- och hembygdsforskare. Claes Westling levandegör en historia om arkiven i Sverige som sällan blir berättad. Att boken är genomarbetad och håller en genomgående god språklig nivå gör den än mer lättillgänglig.

Marie Steinrud, RIG nr 1 2023

Artikelnr: 978-91-89361-33-1 Kategorier: ,
Författare

Claes Westling

är lärarutbildad, fil.dr i historia och 1:e arkivarie vid Riksarkivet, med mer än 35 års erfarenhet av arkivforskning och med ett särskilt intresse för de äldre, icke-digitaliserade, arkiven. Han har hållit otaliga föredrag och skrivit ett antal artiklar om de historiska arkiven och deras användning. Sedan ett antal år ansvarar han för kursen ”Att arbeta med historiska arkiv” vid Linköpings universitet.

Foto: Camilla Westling

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Claes Westling

Sidantal

180 sid

ISBN

978-91-89361-33-1

Pris

240 kr

Titel

Våra historiska arkiv. En slumrande skatt

Utgiven

2022

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande