Välkommen på boksläpp för Det förflutna i framtidens stad

Varmt välkommen till Arkitektur- och designcentrum för att fira utgivningen av boken Det förflutna i framtidens stad. 

Bokens redaktörer Daniel Nilsson och Krister Olsson introducerar boken och ämnet och sedan får vi lyssna till ett urval kapitelförfattare som kort presenterar sina tankar. Därefter blir det frågestund och mingel med dryck och tilltugg.

Var? Arkitektur- och designcentrum (fd Arkitekturmuseet), Exercisplan 4, Skeppsholmen, Stockholm

När?  Onsdagen den 12 mars kl 16:00–18:00

Hur? Fri entré, alla är varmt välkomna!

O.S.A senast 10 mars till krister.olsson@raa.se

DetforflutnaIframtidens

Det förflutna i framtidens stad (Nordic Academic Press, 2014) 

Redaktörer: Krister Olsson & Daniel Nilsson 

Medverkande: Marcus Adolphson, Karin Bradley, Lena Eriksson, Håkan Forsell, Emma Göransson, Maria Håkansson, Christian Isendal, Mattias Kärrholm, Torbjörn Lundqvist, Gabriella Olshammar, Monica Sand, Anna Storm

Hur påverkar samhällsutvecklingen kulturarvet och vår syn på dess värden? Kanske kan vi tydligare se utvecklingstrenderna och kulturarvets roll för hållbar stadsutveckling om vi blickar bakåt i tid och även vänder perspektivet mot framtiden?

I Det förflutna i framtidens stad lägger en grupp forskare olika tidsperspektiv på relationen mellan kulturarv, konsumtion och hållbar stadsutveckling. Författarna arbetar till vardags med framtidsstudier, samhällsplanering, arkeologi, arkitektur och konst och de samsas här under tematiska avsnitt som framtidsvisioner, valmöjligheter, tid och rörelse i stadslandskapet.