Varukorg (0)
  • No products in the cart.
Hem2020februari (Page 4)

februari 2020

Allt fler strategiska frågor hopar sig i den offentliga sektorn och dessa fordrar samverkan över tradi­tionellt åtskilda sakområden. Fokusområden som exempelvis hållbar utveckling, folkhälsa och integrations­politik kräver helhetssatsningar och tvärsektoriell samordning för att nå uppsatta mål.

Nils Flyg och Sven Olov Lindholm var under 1930- och 40-talen ledare för två politiska partier i Sverige. Flyg var kommunist och Lindholm nationalsocialist. Under sina respektive liv kom de båda dock att göra uppseendeväckande ideologiska förflyttningar.

Thomas Småberg är biträdande professor i historia vid Malmö universitet. Han har forskat om hövisk kultur samt litteratur och är särskilt intresserad av hur ritualer och symboler konstruerar makt i det medeltida samhället.

Martin Nykvist är kyrko­historiker vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. I sin forsk­ning intresserar sig Nykvist för frågor om genus och kyrkans relation till det omgivande samhället. Alla mäns prästadöme är hans doktorsavhandling.

Katja Lindqvist forskar om konstnärer som entreprenörer och ledare, och om organisering och finansiering av kulturverksamheter.

Peter C. Hogg är kännare särskilt av engelsk historia under tidig medeltid. Han har arbetat vid British Library, där han var sektionschef för den skandinaviska sektionen.

Erik Carlquist har tjänstgjort vid Kungliga Biblioteket och andra forskningsbibliotek. Han har även arbetat med olika uppslagsverk, bl a Nationalencyklopedin. Han är pensionerad men verksam som översättare.

Litteraturvetaren Björn Apelkvist har flyttat över gränser flera gånger – först från Finland till Sverige, senare till Rumänien – och graviterat nära och fjärran mellan tre olika länder och kulturer.

Pieter Bevelander är professor i Internationell migration och etniska relationer vid Insitutionen för Globala politiska studier och föreståndare för Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare vid Malmö Universitet.

Den fina nusvenska versionen av den medeltida krönikan som kom ut i december 2019 blev kvickt nominerad till ett finfint hederspris! Nättidningen Svensk Historia arrangerade i januari–februari sin årliga omröstning om titeln Årets bok om svensk historia nu för 2019, och Erikskrönikan i nusvensk version