Björn Apelkvist

Björn Apelkvist

Litteraturvetaren Björn Apelkvist har flyttat över gränser flera gånger – först från Finland till Sverige, senare till Rumänien – och graviterat nära och fjärran mellan tre olika länder och kulturer. Han disputerade i Lund 2005 på avhandlingen Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdramatik och var 2006–2019 lektor i svenska och litteratur vid Bukarests universitet. Han har därefter haft en bred palett av pedagogiska uppdrag som fortsatt sysselsätter honom vid sidan av forskningen.

Foto: Åsa Apelkvist

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bj%C3%B6rn-apelkvist-944a6960/

Böcker

Maktlösa människor

Maskulinitetens destruktiva skuggsidor i tre pjäser av Lars Norén
Björn Apelkvist 

Dramatikern Lars Norén blev med sitt unika mörkerseende ett samtidsvittne till samhällsutvecklingen och han trängde djupt ner i en underjord av extremism, kriminalitet och våldsamhet. Apelkvist djupläser och begrundar tre pjäser för att klarlägga perspektiven som Norén ger på en maskulinitet i kris. Texterna speglar bilden av män som för att dämpa sin maktlöshet tar till våld som en sista utväg.

Läs mer »

Livet som främling

Livet som främling

Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri
Björn Apelkvist

Litteraturen kan på ett unikt sätt ge djupgående existentiella, psykologiska och sociala perspektiv på upplevelser av såväl plåga som lättnad, utanförskap som närvaro. I Livet som främling diskuterar Björn Apelkvist tre ur migrationssynvinkel unikt angelägna moderna svenska författarskap. De belyser på olika sätt främlingsskapet som ofrivilligt öde och eftertraktad frihet.

Läs mer »