Björn Apelkvist

Björn Apelkvist

Litteraturvetaren Björn Apelkvist har flyttat över gränser flera gånger – först från Finland till Sverige, senare till Rumänien – och graviterat nära och fjärran mellan tre olika länder och kulturer. Han disputerade i Lund 2005 på avhandlingen Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdramatik och var 2006–2019 lektor i svenska och litteratur vid Bukarests universitet. Nu bor han i Sverige igen och undervisar internationell medicinsk personal i svenska som andraspråk.

Foto: Åsa Apelkvist

Böcker
Livet som främling

Livet som främling

Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri
Björn Apelkvist

Litteraturen kan på ett unikt sätt ge djupgående existentiella, psykologiska och sociala perspektiv på upplevelser av såväl plåga som lättnad, utanförskap som närvaro. I Livet som främling diskuterar Björn Apelkvist tre ur migrationssynvinkel unikt angelägna moderna svenska författarskap. De belyser på olika sätt främlingsskapet som ofrivilligt öde och eftertraktad frihet.

Läs mer »