Metallarbetare enades över gränserna Vad är facklig internationalism? Historikern Johan Svanberg undersöker frågan genom att studera fackligt internationellt samarbete i metall- och verkstadsindustrin under kalla kriget, med fokus på efterkrigstidens Europaintegration. [button size='' style='' text='LÄS MER' icon='' icon_color='' link='https://nordicacademicpress.se/product/europas-karna-och-utkanter/' target='_self' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style=''...

Johan Svanberg är docent i historia och lektor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet....

1800-talets svenska städer besöktes ofta av ambulerande underhållare som med menagerier, vaxkabinett och akrobatik erbjöd publiken en stund av magi som ett välkommet avbrott i vardagen. Äntligen får vi veta vilka dessa män och kvinnor var ...

I 1600-talets Sverige ansågs kungen besitta ett ovanligt skarpt förnuft och förstå sig på saker bättre än andra. Med sina medfödda gåvor och en utbildning och fostran skulle kungen bli den hjälte som samhället behövde....

Fältmätningskåren inrättades under tidigt 1800-tal för att ta fram kartor för militära behov. Men de kom också att ta fram civila kartor som skulle spela stor roll bland annat vid anläggandet av nya vägar och kanaler ...

Andreas Hellerstedt är docent i idéhistoria och lektor i historia vid Mittuniversitetet i Sundsvall....

Maria Gussarsson är lektor i militärhistoria på Försvarshögskolan. Hon har tidigare arbetat på Krigsarkivet, främst med dess kart- och ritningssamlingar....

Den svenska #metoo-rörelsen samlade under 2017–2019 mer än 100 000 deltagare. I Maktordningar och motstånd belyser en grupp forskare rörelsen ur olika perspektiv och ger en överblick över utvecklingen....

Hillevi Ganetz är medieforskare och professor i genusvetenskap vid Stockholms universitet. Hennes forskning inriktar sig i huvudsak på mediers – särskilt tv:s – representationer av genus, såväl maskulinitet som femininitet....

Karin Hansson är docent i data- och systemvetenskap och lektor i medieteknik vid Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola. Hennes forskning inriktar sig mot teknikbaserat deltagande ur ett kritiskt designperspektiv....

Loading new posts...
No more posts