Under 1700-talet stärktes det svenska sjöförsvaret med en flotta specialiserad för strid i skärgård. Här presenteras dess officerare med bakgrund, familjeförhållanden, karriärer, kommenderingar och sysslor utanför tjänsten ...

Esbjörn Larsson (f. 1968), professor i utbildningshistoria vid Uppsala universitet, med publikationer om hemvärnets utveckling under 1900-talet samt om den förändrade bilden av den ideale svenske soldaten från 1960-talet fram till idag....

Lars Otto Berg (1931–2021), fil.lic., doctor honoris causa vid Uppsala universitet, f.d. landsarkivarie i Uppsala. Författare och redaktör för ett stort antal publikationer om militärhistoria....

Hans Norman (f. 1936), professor emeritus i historia vid Uppsala universitet. Intresset för marinhistoria har resulterat i bl. a. en antologi om svenska skärgårdsflottan och en historisk skärgårdsguide....

Under flera hundra år var arbete vid gods och gårdar det vanligaste sättet att försörja sig, och legofolket – de som senare skulle benämnas tjänstefolk, drängar och pigor – levde under svåra förhållanden....

Martin Andersson är historiker vid Avdelningen för agrarhistoria på Sveriges lantbruksuniversitet....

Funderar du över vad som krävs för att lyckas och trivas som forskare? Kolla då in historikern David Larsson Heidenblads blogg: Konsten att vara forskare....

Loading new posts...
No more posts