Äntligen kan vi ses på Bokmässan igen! Vi har längtat efter detta och har nu fyllt bokhyllorna med en härlig blandning av vetenskaplig litteratur och fina vykort till mässpriser ...

Under 25 år har Nordic Academic Press ägnat sig åt högkvalitativ utgivning av vetenskaplig litteratur. I vår jubileumskatalog kan du läsa om förlaget, om böckerna vi har gett ut ...

Anna Roosvall är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Hennes forskning kretsar kring kultur, klimat, aktivism, rättvisa, solidaritet och demokrati i relation till medierade texters och bilders uttrycksformer....

Hur ser världen ut när den betraktas genom ett kulturellt filter? Tre medieforskare undersöker kulturjournalistikens utveckling sedan 1980-talet med särskilt fokus på omvärldsbilder och politiska dimensioner ...

Ett jobb innebär, i bästa fall, en meningsfull sysselsättning och social samvaro, medan exkludering från arbetsmarknad och arbetsliv har motsatta, negativa effekter. I Plats för vem? diskuteras inkludering i och exkludering ...

Peter Gladoic Håkansson är docent i ekonomisk historia och disputerade 2011. Peters forskning är i huvudsak inriktad på olika aspekter av arbetsmarknad och förändring....

Elin Ennerberg är doktor i sociologi och biträdande universitetslektor vid Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI) vid Malmö universitet. Elin disputerade 2017 på en avhandling där hon undersökte nyanländas etablering på svensk arbetsmarknad samt organiseringen av arbetsmarknads- och integrationspolitik....

Andreas Widholm är docent i journalistik vid Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet. Hans forskning inriktar sig främst på digitaliseringens och globaliseringens betydelse för journalistiken....

Kristina Riegert är professor i journalistik vid Södertörns högskola. Hennes forskning fokuserar på hur händelser och kontexter i olika delar av världen skildras i nationella och transnationella medier....

Polarisering uppstår när en konflikt förenklas till en enda fråga med bara två möjliga svar, ofta åtföljt av högljudd debatt. Åtta idéhistoriker belyser företeelsen historiskt och ger inblickar i polariserade skeenden i det förflutna ...

Loading new posts...
No more posts