Maktlösa människor

240.00 kr

Maskulinitetens destruktiva skuggsidor i tre pjäser av Lars Norén
Björn Apelkvist

Hur mår egentligen den samtida mannen? Var finns rötterna till det våld som vi dagligen påminns om, i Sverige liksom ute i världen?

Frågan är om någon kulturellt driven aktör tagit sig an dessa frågor på ett mer genomgripande sätt än dramatikern Lars Norén. Han fungerade som ett samtidsvittne till samhällsutvecklingen med sitt unika mörkerseende. Norén trängde djupt ner i en underjord av extremism, kriminalitet, samhällsfarlig asocialitet och våldsamhet som idag tyvärr bidrar till en hotfull vardag. Just män tycks ha svårt att anpassa sig till vår nya, föränderliga värld.

Tre av Noréns pjäser är utgångspunkten för Björn Apelkvists studie. Han strävar efter att klarlägga och diskutera perspektiven som Norén ger på en samtida maskulinitet i kris. Sexuell perversion och våldtäkt liksom gängrelaterad mobbning och misshandel är grundelement i dramerna. Ett av dem fångar ögonblicken före en mardrömslikt iscensatt skolmassaker. Materialet speglar bilden av män som för att dämpa sin maktlöshet tar till våld som en sista utväg.

Det är initierat, intressant och synnerligen tankeväckande […]

Betyg 3/5, Emma Gustafsson, BTJ-häftet nr 14, 2024

Författare

Björn Apelkvist studerade litteraturvetenskap i Uppsala och sedan Lund där han disputerade 2005 med avhandlingen Moderskonflikten i Lars Noréns åttiotalsdramatik. Under åren 2006–2019 var han lektor i svenska och litteratur vid Bukarests universitet, och har därefter haft en rad pedagogiska uppdrag som fortsatt sysselsätter honom vid sidan av forskningen. I sina litterära tolkningar och analyser anknyter Apelkvist till existenspsykologiska perspektiv på livsavgörande och samtidsaktuella dilemman och frågeställningar. År 2019 utkom hans bok Livet som främling. Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Björn Apelkvist

Sidantal

168 sid

ISBN

978-91-89361-98-0

Pris

240 kr

Titel

Maktlösa människor. Maskulinitetens destruktiva skuggsidor i tre pjäser av Lars Norén

Utgiven

2024

Press/bilder

Press/bilder

Pressmeddelande