Att skapa helhet i offentlig sektor

200.00 kr

Tankar om tvärsektoriellt arbete
Petra Svensson

Allt fler strategiska frågor hopar sig i den offentliga sektorn och dessa fordrar samverkan över tradi­tionellt åtskilda sakområden. Fokusområden som exempelvis hållbar utveckling, folkhälsa och integrations­politik kräver helhetssatsningar och tvärsektoriell samordning för att nå uppsatta mål. Men hur ser det konkreta arbetet och förutsättningarna ut för de tjänstepersoner som arbetar med frågor som ska samordnas mellan de klassiska stuprörsorganisationerna ? Vilka idéer finns om hur den offentliga sektorn kan och bör organiseras?

Genom intervjuer och insamlade reflektioner låter forskaren Petra Svensson tjänstepersoner i framförallt kommunala och regionala organisationer berätta hur de hanterar sin arbetssituation. Krockarna mellan tvärgående och vertikala system är frekventa, och skilda lösningar kan generera nya idéer och förhållningssätt till styrning. Författaren lyfter fram ett antal hållpunkter som kan diskuteras för att förenkla rutiner och förbättra resultaten av de tvärsektoriella ansträngningarna.

Boken är användbar för praktiker och forskare men är mat­nyttig även för studenter som läser ämnen med anknytning till offentlig förvaltning och organisation.

Artikelnr: 9789188909329 Kategorier: ,
Författare

Petra Svensson är doktor i offentlig förvaltning och verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet och Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Halmstad högskola. 

 

 

 

Information
Boktyp

Mjukband

Författare

Petra Svensson

ISBN

978-91-88909-32-9

Pris

200 kr

Sidantal

108 sid

Titel

Att skapa helhet i offentlig sektor: Tankar om tvärsektoriellt arbete

Utgiven

2019

Press/bilder

Press/bilder