Att samverka i kris

235.00 kr

Vanliga människor i ovanliga situationer
Sara Bondesson, Fredrik Bynander & Helena Hermansson

I Att samverka i kris möter vi människor som i akuta krissituationer ställs inför olika samarbetsproblem och dilemman. Deras historier berättas i skönlitterär form och illustrerar inlevelsefullt mellanmänskligt samspel i krislägen. Berättelserna följs av analyser och teoretiskt förankrade resonemang där författarna kartlägger och belyser problematik och trångmål som uppstår under kritiska omständigheter.

Stoffet i skildringarna är empiriskt material från verkliga situationer som terrordåd och skogsbränder, och författarna har lagt sig vinn om att på ett pedagogiskt sätt visa på de utmaningar som kan uppstå i krissituationer. De analyserar händelseförloppen med hjälp av forskningsrön och beskriver också det svenska förvaltningssystemets betydelse för respektive krissituation. På så vis får läsaren även med sig kunskaper om det svenska krisberedskapssystemet.

Boken lämpar sig för studenter, yrkesverksamma och andra med intresse för krishantering, krisberedskap och samverkan.

Författare

Sara Bondesson är statsvetare och postdoktor på Försvarshögskolan i Stockholm. Sara forskar om katastrofhantering i relation till frågor om rättvisa, identitet och makt.

Fredrik Bynander är statsvetare vid Försvarshögskolan där han är chef för Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Han har forskat om krishantering, ledarskap och säkerhet i tjugo år.

Helena Hermansson är statsvetare och arbetar som biträdande lektor på Försvarshögskolan i Stockholm. Helena forskar bland annat om samverkan i samband med hantering av katastrofer.

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Fredrik Bynander, Helena Hermansson, Sara Bondesson

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-88909-42-8

Pris

235 kr

Sidantal

153 sid

Titel

Att samverka i kris: Vanliga människor i ovanliga situationer

Utgiven

2019

Press/bilder

Press/bilder