Istället för äktenskap

245.00 kr

Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige
Martin Dackling

När landsbygden förändrade sig väldigt snabbt så blev det här ett legitimt sätt att leva sitt liv. Det innebar vissa uppoffringar, men syskonen kunde hålla ihop gården, leva hyfsat gott och ha sin status kvar.

1900-talet sägs ibland vara familjejordbrukets århundrade. Trots att landsbygden förändrades i grunden framställs ofta själva bondefamiljen – bestående av man, hustru och barn – som intakt. Alla jordbruk drevs dock inte av familjer av den traditionella sorten. Ett alternativ var att två eller flera av barnen tillsammans övertog gården, fortsatte bo ihop och förblev ogifta. Men hur vanliga var sådana syskonjordbruk? Hur fungerade de och vilka var motiven bakom syskonens levnadsval?

Med hjälp av hushållsanalyser, statliga utredningar och intervjuer tecknar historikern Martin Dackling i Istället för äktenskap för första gången historien om syskonjordbruken. Han visar att de varken var ovanliga eller utgjorde kvarlevor från ett äldre bondesamhälle. Från att tidigare knappt ha existerat blev det från slutet av 1800-talet allt vanligare att bröder och systrar drev gårdar ihop och syskonjordbruk fortsatte vara ett vanligt inslag på svensk landsbygd fram till 1900–talets slut. Dacklings intresseväckande undersökning spänner över mer än 120 år och bidrar med nya perspektiv på det gångna seklets landsbygdshistoria.

 

Läs intervjun med Martin Dackling i tidningen Land.

Hör Martin Dackling berätta om sin forskning kring syskonjordbruk i P4 Kronoberg.

 

Artikelnr: 9789188661432 Kategorier: , , ,
Författare

Martin Dackling är docent i historia och biträdande lektor vid Lunds universitet. Hans forskning har huvudsakligen haft fokus på samhällsförändringar under 1800-och 1900-talen, särskilt rörande egendom, arv och hushåll. Avhandlingen Släktgårdens uppkomst. Jord och marknad i Skaraborg 1845–1945 (2013) vid Göteborgs universitet handlade om förändrade relationer mellan släkt och jord och belönades med pris för förtjänt vetenskapligt arbete av Kungl. Vitterhetsakademien och av Gustav Adolfs Akademien. Han har också varit redaktör för böckerna Frihetens och upproriskhetens bakterier. Studentrörelse vid Göteborgs universitet under 60 år (2014) och Reformer og ressourcer. Rapporter til det 29. Nordiske Historikermøde (2017).

Foto: Christina Dackling

Webbsida: https://www.hist.lu.se/person/MartinDackling/

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Martin Dackling

Illustrerad

Illustrerad i svartvitt

ISBN

978-91-88661-43-2

Pris

245 kr

Sidantal

264 sid

Titel

Istället för äktenskap: Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige

Utgiven

2018

Press/bilder

Press/bilder