Lämna eller stanna?

219.00 kr

Valmöjligheter och stöd för unga i ’resten av Sverige’
Lotta Svensson (red.)

Vad kan vi göra åt att unga lämnar mindre orter för storstäderna? Utflyttningen är ett problem: befolkningsunderlagen krymper, välfärden påverkas och företagen lider brist på kompetent arbetskraft. Och vad händer med framtidstron och utvecklingen i en bygd som de unga flyttar ifrån?

I Lämna eller stanna? får vi forskarens teori och analys, praktikernas tankar och exempel, och konstnärens inifrånperspektiv på hur ungdomarna kan ges chanser att välja sin framtid. Många unga vill stanna på hemorten, men negligeras, ses som problem och utestängs från att bidra till lokalsamhället. De närstående vuxnas agerande visar sig vara avgörande. Exemplen är spridda över Sverige och nationella initiativ som Hela Sverige ska leva och Unga på Landsbygden bidrar med stoff.

Författarna resonerar om möjligheter, villkor och normer i samtalet kring ungdomarnas val av bostadsort. Hur kan vi bevara och utveckla ”resten av Sverige” och den energi som de unga kan bidra med?

Beskrivning

Lotta Svensson är sociolog och arbetar som forskare vid Uppsala Universitet och FoU Söderhamn. Hon disputerade i sociologi vid Linköpings Universitet i juni 2006 med avhandlingen Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. Hon har därefter, med en interaktiv ansats, fortsatt forska om barns och ungdomars livsvillkor, regional utveckling och spänningsfältet centrum-periferi-kön-klass, och dess betydelse för ungdomars delaktighet.

För mer information om Lottas forskning se www.hufb.se/lottasvensson

Foto: Johannes Ferner

Information
Boktyp

Inbunden

Författare

Lotta Svensson

ISBN

978-91-88661-32-6

Pris

219 kr

Sidantal

194 sid

Titel

Lämna eller stanna? Valmöjligheter och stöd för unga i ´resten av Sverige´

Utgiven

2017

Press/bilder

Press/bilder